Akcja BohaterON w ZSP nr 1 w Radomsku

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W jednej z klas zorganizowałem w tym celu specjalną lekcję.

Listopad 2022 r,, fot. Paweł Dudek

Powstanie warszawskie miało miejsce w dniach 1 sierpnia – 3 października 1944 roku i było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było największą operacją militarną Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Była to największa bitwa stoczona podczas drugiej wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.

Podczas lekcji historii uczniowie klasy pierwszej (mundurowej) zapoznali się z przebiegiem wydarzeń w czasie powstania. Oglądali przy tym zdjęcia przedstawiające walkę powstańców oraz zniszczoną Warszawę. Po zapoznaniu się z tematem odbyła się także krótka dyskusja związana z próbą oceny powstania. Na koniec uczniowie pokazali, że są dumni z Powstańców – ostatnich żyjących ludzi zaangażowanych w 1944 roku w walki lub inną pomoc dla Warszawy. Uczniowie za pomocą serwisu dumnizpowstancow.pl wysłali podziękowania, które zostaną wydrukowane i przekazane bohaterom.

Listopad 2022 r,, fot. Paweł Dudek

Listopad 2022 r,, fot. Paweł Dudek

P.S. Pod koniec stycznia 2023 roku ja i moja szkoła otrzymaliśmy dyplomy za udział w akcji. Napisałem o tym tutaj.

150 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj