Andrzej Woźniak (dziennikarz)

Wiele jest osób pochodzących z Radomska, które gdzieś w Polsce lub świecie osiągnęły sukces, były darzone poważaniem, znane oraz lubiane. Jedną z takich osób jest Andrzej Woźniak, który co prawda urodził się w naszym mieście, ale swoje niemal całe życie związał z innymi miejscami. Andrzej Woźniak urodził się 26 listopada 1932 roku w Radomsku. Szukając informacji na jego temat, tu właściwie kończą się jego związki z naszym miastem.

W 1945 roku przeprowadził się do Bytomia na Śląsku. Tam ukończył gimnazjum, a potem liceum ogólnokształcące. W czasach szkolnych działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był drużynowym 7 Drużyny Zuchów. Już wtedy współpracował z „Dziennikiem Zachodnim” jako korespondent. W 1950 roku rozpoczął pracę w Polskiej Agencji Prasowej w Katowicach. W latach 1951-1954 studiował orientalistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie pracował w Polskiej Agencji Prasowej w Krakowie. W 1955 roku przeniósł się do „Gazety Krakowskiej”, krótko też współpracował z Telewizją Kraków. W latach 60-tych zaocznie studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. W 1972 roku wrócił na Śląsk i rozpoczął pracę w „Trybunie Robotniczej” w Katowicach, był tam kierownikiem działu ekonomicznego, a  także sekretarzem redakcji i zastępcą redaktora naczelnego. Współpracował z wieloma gazetami w tym m.in. z „Życiem Warszawy”, „Przekrojem” i „Dziennikiem Polskim”. Specjalizował się w problematyce górniczej i hutniczej. Pracę zakończył w latach 90-tych jako rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Był już wtedy na emeryturze i dorabiał do niej. Śląsk uhonorował Woźniaka Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego. Za osiągnięcia zawodowe odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnim miejscem jego zamieszkania były Katowice. Zmarł przed swoimi 80. urodzinami, 20 marca 2012 roku. Pochowano go na cmentarzu na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Miał żonę Irenę oraz córkę Iwonę.

Andrzej Woźniak jest starszym bratem Grzegorza Woźniaka.

3664 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj