Anna Sucheni-Grabowska

Była historykiem, wybitną znawczynią dziejów Sejmu I Rzeczypospolitej, autorką cenionych prac naukowych, m.in. „Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548”, „Monarchia ostatnich dwu Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Geneza egzekucji dóbr”. Urodziła się 12 sierpnia 1920 roku w Gidlach. Jej nazwisko jest w Gidlach znane, była córką konstruktora i właściciela fabryki narzędzi rolniczych Wincentego Sucheni (1880-1947) oraz Marii z domu Sławeta (1888-1973). Miała siostrę Marię oraz Barbarę.

W czasie drugiej wojny światowej należała do Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie do Narodowych Sił Zbrojnych. Organizowała kursy w Służbie Cywilnej Narodu (1943-1945). Znalazła się na liście osób poszukiwanych przez miejscowe gestapo. Podjęła studia historyczne na Uniwersytecie Ziem Zachodnich, który był tajną uczelnią funkcjonującą w czasie wojny. W 1950 roku została aresztowana z powodów politycznych. Majątek i fabrykę jej rodziców przejęło państwo. Przeniosła się wraz z mężem Stanisławem do Warszawy. Tam kontynuowała studia, ukończyła historię oraz prawo. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 80. zaangażowała się w działalność Solidarności. Była współorganizatorką i członkiem NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, a także kierownikiem punktu informacyjnego dla pracowników oświaty w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, współorganizatorką „Solidarności” Oświaty i Wychowania Warszawa-Mokotów, ekspertem Zespołu Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze, uczestnikiem prac Zespołu ds. Oświaty Narodowej i negocjacji z ministerstwem dotyczącym reformy nauczania historii (wraz z Anną Radziwiłł). Współtworzyła i przewodniczyła Regionalnemu Zespołowi Historyczno-Oświatowemu, była współzałożycielką Ogólnopolskiego Zespołu Historyczno-Oświatowego. W dniach 11-12 grudnia 1981 roku była uczestnikiem Kongresu Kultury Polskiej (autorka listu pracowników oświaty do Kongresu i projektu uchwały o oświacie). W 1982 roku kierowała sekcją pomocy nauczycielom w Komitecie Prymasowskim. W latach 1982-1986 była organizatorką wydania serii Antologii Historyczno-Literackich. Wykładała w latach 1982–1990 w Studium Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie. W 1998 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.

Była członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Historii, Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza.

Anna Sucheni-Grabowska zmarła 30 lipca 2012 roku w Warszawie.

Wybrane publikacje

Lustracje województwa płockiego, 1565-1789, wyd. Anna Sucheni-Grabowska, Stella Maria Szacherska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965,
Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1967 (wyd. 2 Warszawa: Muzeum Historii Polski 2007),
Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz.1, Geneza egzekucji dóbr, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974,
Spory królów ze szlachtą w złotym wieku: Wokół egzekucji praw, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988,
Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, red. naukowa Anna Sucheni-Grabowska, Małgorzata Żaryn, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 1994,
Zygmunt August – król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka 1996 (wyd. 2 Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 2010),
Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa, Warszawa: Muzeum Historii Polski 2009.

946 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj