Antoni Pajdak (polityk)

Antoni Pajdak urodził się w 1894 roku. Był politykiem. Nosił pseudonimy „Traugutt” i „Okrzejski”. W latach 1928 – 1930 był burmistrzem Radomska. Od 1941 roku był członkiem Komendy Głównej Gwardii Ludowej i komendantem głównym Milicji Robotniczej. Dwa lata później został zastępcą Delegata Rządu na Kraj, Jana Stanisława Jankowskiego, a 3 maja 1944 roku, wraz z Adamem Bieniem i Stanisławem Jasiukowiczem, wszedł w skład Krajowej Rady Ministrów. 28 maja 1945 roku wraz z piętnastoma przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego został podstępnie aresztowany przez NKWD. W słynnym „procesie szesnastu”, który odbył się w Moskwie 18 czerwca 1945 roku ze względu na stan zdrowia sądzony był osobno. Skazano go na 5 lat więzienia i 5 lat zesłania na Syberię. Do kraju powrócił w 1955 roku i rozpoczął pracę jako radca prawny. 5 grudnia 1975 roku był jednym z tych, którzy podpisali protestacyjny tzw. „List 59”. 23 września 1976 roku złożył swój podpis pod „Apelem do społeczeństwa i władz PRL” zawiadamiając o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. 26 marca 1977 roku był jednym z sygnatariuszy deklaracji „Do społeczeństwa polskiego”, którą podpisał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Zmarł w wieku 94 lat, 28 marca 1988 roku w Warszawie.

1563 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj