[prima aprilis] Będą zmiany kolejnych nazw ulic w Radomsku?

Tekst był żartem primaaprilisowym z kwietnia 2018 roku. Nie traktujcie tego poważnie 🙂

W ostatnim czasie w Radomsku w wyniku tzw. ustawy dekomunizacyjnej (Ustawa Sejmu z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) zmieniono nazwę ulicy Fudali na Kólowej Bony. Zauważyłem jednak, że w naszym mieście jest jeszcze kilka ulic, które mają za patronów osoby związane z wątpliwymi bohaterami. Możnaby się zastanawiać, czy w każdym przypadku spełnione są przesłanki z wyżej wymienionej ustawy. Moim zdaniem tak.

ulica_pilsudskiego_radomskoUlica Piłsudskiego. Zdjęcie ilustracyjne.

Oto lista ulic, którym trzeba zmienić nazwy. Obok podałem też swoje uzasadnienia:
– Stawowa (dzielnica Bogwidzowy) – Andriej Stawow to jeden z najsłynniejszych radzieckich kosmonautów, uczestnik trzeciego lotu na Księżyc,
– Piaskowa (odchodzi od Przedborskiej) – Sasza Piaskow, generał z czasów II wojny światowej, walczył m.in. pod Lenino,
– Owocowa (na Folwarkach) – Jurij Owocow był radzieckim fabrykantem, w czasie II wojny światowej dostarczał konfitury, dżemy i inne przetwory dla radzieckiej armii,
– Spacerowa (wzdłuż torów kolejowych) – Andriej Spacerow, maratończyk, urodził się na dzisiejszej Białorusi, gorący orędownik stalinizmu,
– Chabrowa (na Wymysłówku) – Taras Chabrow, komunista z Nowosybirska,
– Brzozowa (odchodzi od Jachowicza) – Jewgienij Brzozow, słynna woda brzozowa to jego wynalazek, w jego fabryce pracowali więźniowie polityczni, dorobił się ogromnej fortuny.

Zachęcam także do przejrzenia mojego obszernego zestawienia, w którym ukazane są zmiany nazw ulic w Radomsku.

1961 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj