Bolesław Boruta, ps. „Hanicz”

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że w innych publikacjach można spotkać się z podwójnym nazwiskiem opisywanej tutaj postaci, a mianowicie Hanicz-Boruta. Słowo „Hanicz” było zresztą także jego pseudonimem, podobnie jak „Rawski”.

Urodził się 11 września 1906 roku w Radomsku.

Przed wojną działał w organizacjach lewicowych, przede wszystkim Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej. Za działalność w ruchach komunistycznych został usunięty z wojska, był też dwukrotnie aresztowany. Podczas II wojny światowej działał w ruchu oporu, posługując się wspomnianymi na początku pseudonimami.

Początkowo walczył w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, gdzie objął dowództwo 85 plutonu. Na przełomie 1942 i 1943 roku przeszedł do Gwardii Ludowej, w październiku wszedł w skład sztabu tej organizacji. Dowodził jednostkami Gwardii Ludowej w powiecie radomszczańskim, od 27 lutego 1944 roku był szefem sztabu 9 Częstochowsko-Piotrkowskiego Okręgu Armii Ludowej. W maju został dowódcą tego okręgu od września dowodził dowodził także 3 Brygadą Armii Ludowej im. Józefa Bema.

Brał udział w licznych akcjach zbrojnych, m.in, w bitwie pod Ewiną, która rozegrała się w dniach 11-12 września 1944 roku. Został wówczas lekko ranny.

boj_armii_ludowej_pod_ewina_s-35Uroczyste odsłonięcie tablicy nagrobkowej poległych podczas bitwy pod Ewiną. Tablicę odsłonięto w czwartą rocznicę bitwy. Od góry po lewej stronie stoją: Aleksander Burski, Czesław Kubik, Jan Guz. Po prawej od góry: Bolesław Hanicz-Boruta, Ryszard Nazarewicz, Roman Zbroja, Mieczysław Janiszewski. Zdjęcie pochodzi z: R. Nazarewicz, „Bój Armii Ludowej pod Ewiną”, s. 35.

Po wojnie walczył w szeregach Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeciwko UPA na południowym wschodzie Polski. W okresie stalinowskim przez kilka lat był więziony pod fałszywymi zarzutami. Zwolniony z więzienia został w 1956 roku, a następnie zrehabilitowany. W 1973 roku opublikował książkę pt. „Wspomnienia dowódcy III Brygady AL”. Zmarł w 1976 roku.

Ważniejsze odznaczenia

– Order Krzyża Grunwaldu kl. III
– Krzyż Partyzancki
– Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
– Medal za walkę z faszyzmem 1933-1945 (NRD)

Awanse

– sierżant – w AK
– porucznik – 1943
– kapitan – 1944
– major – 1944
– podpułkownik – okres powojenny

1815 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj