Była sobie szkoła imienia Konspiracyjnego Wojska Polskiego – jedyna w Polsce

W Bąkowej Górze do niedawna istniała szkoła podstawowa. W styczniu 2012 roku radni gminy Ręczno podjęli decyzję o zamiarze jej likwidacji. Niedługo potem próbowano nawet odwołać wójta odpowiedzialnego za wykonanie tej decyzji, ale to się nie udało. Pozostało wspomnienie.

Maj 2019, fot. Paweł Dudek

Szkoła powstała w latach 20. XX wieku. Teraz po szkole pozostał także budynek, nie wiem jaką obecnie spełnia on funkcję. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego dla Czytelników bloga, gdyby nie fakt, że szkoła ta, jako jedyna w Polsce, nosiła imię Konspiracyjnego Wojska Polskiego, tak silnie związanego z naszymi okolicami. To właśnie w lesie koło Bąkowej Góry w maju 1946 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zakopali ciała dwunastu zamordowanych żołnierzy KWP. Co roku w miejscu zakopania ciał, na cmentarzu, w kościele oraz na terenie szkoły odbywały się uroczystości upamiętniające ten bestialski mord.

Oczywiście same postacie patronów, chociażby byli najznamienitszymi patriotami, nie jest powodem, aby utrzymywać nierentowną placówkę. W tym przypadku (oficjalnie) zadecydowały względy demograficzne, chociaż w internecie znalazłem też mnóstwo plotek.

Członkowie KWP starali się przez wiele lat wspierać placówkę. Na początku lat 90. udało się znaleźć pół miliona złotych (głównie w postaci materiałów budowlanych), aby dobudować sanitariaty, szatnię, kanalizację. Ufundowali także sztandar. Co ciekawe, komputery pozyskano do szkoły gdy wymieniano komputery w… kancelarii premiera Buzka. Były nawet plany, aby powstało tam coś na wzór izby muzealnej poświęconej Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Ostatnie starania KWP związane z próbą utrzymania szkoły jednak się nie powiodły.

Przed budynkiem znajdował się obelisk z metalową płytą i informacją na niej: „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO W BĄKOWEJ GÓRZE”. Płytę zdemontowano, niestety nie posiadam zdjęć. Co ciekawe, na budynku zachowano tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Kazimierzowi Secomskiemu, budowniczemu szkoły.

Puste miejsce na obelisku poświęconemu KWP, znajdował się on przed budynkiem szkoły. Maj 2019. Fot. Paweł Dudek

Tablica poświęcona ks. Kazimierzowi Secomskiemu. Maj 2019. Fot. Paweł Dudek

Zwracam się z prośbą do Czytelników o wszelkie informacje związane z losami tego budynku, uaktualnię wtedy artykuł.

1353 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj