Wojciech Nowaczyk – pochodzący z Radomska poseł i burmistrz Chodzieży

Całkiem przypadkiem natrafiłem w internecie na postać Wojciecha Nowaczyka. To pochodzący z Radomska poseł a także burmistrz Chodzieży (województwo wielkopolskie). Urodził się 26 lutego 1941 roku w Radomsku. W 1970 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W końcu lat 70. był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, a potem naczelnikiem Chodzieży. …

Ksiądz Józef Madaliński

Informację o tym kapłanie znalazłem na konfesjonale w kościele pod wezwaniem NMP Bolesnej w Gidlach. Tekst ten jest napisany odręcznie. Poniżej przedstawiam jego treść, uwzględniając najważniejsze fakty. Ks. Józef Madaliński był prepozytem i proboszczem w Koniecpolu, Kanonikiem Kaliskim i Kanonikiem Kolegiaty Kurzelowskiej. Zmarł w Gidlach. Pod koniec życia zrzekł się …

Janusz Różewicz

Janusz Różewicz urodził się 25 maja 1918 roku w Osjakowie w powiecie wieluńskim. Dorastał jednak w Radomsku. Był starszym bratem Tadeusza i Stanisława. W taki sposób napisał o nim Tadeusz Różewicz w w notce redakcyjnej swojej książki „Nasz starszy brat”: Janusz (…) był oficerem podziemia. Przypadł mu los taki, jak innym …

Stanisław Różewicz

Urodził się 16 sierpnia 1924 roku w Radomsku w rodzinie urzędnika sądowego. Był polskim reżyserem filmowym i teatralnym, a także scenarzystą. W 1946 roku, po zdaniu matury rozpoczął pracę w kinematografii jako asystent reżysera Jerzego Zarzyckiego. W 1947 roku wspólnie Wojciechem Jerzym Hasem nakręcił debiutancki krótkometrażowy film, impresję dokumentalną „Ulica …

Andrzej Pełka

Urodził się w 18 lutego 1962 roku Niedośpielinie (gmina Wielgomłyny), jego ojcem był Antoni, a matką Henryka. Miał dwóch młodszych braci – Bogdana i Jerzego. Trzeci brat Zbigniew zmarł na zapalenie opon mózgowych w wieku pięciu lat. W 1979 roku ukończył szkołę zawodową dla pracujących w Częstochowie. Od 1 września 1977 …

Czesław Waliński

Urodził się w 1864 roku. Z wykształcenia był inżynierem budowlanym. Był synem Tadeusza Juliana Walińskiego. Czesław Waliński był właścicielem dóbr Sokola Góra, otrzymał je w spadku po ojcu. W 1904 roku wybudował w Sokolej Górze gorzelnię. Był jej długoletnim właścicielem. Gorzelnie w Sokolej Górze istniały już wcześniej, zanim Walińscy nabyli tamtejsze dobra. Zmarł …

Ksiądz Marian Dumała

Urodził się 13 czerwca 1923 roku w Będzinie. W wieku pięciu lat umarła mu matka. W 1937 roku ukończył Szkołę Powszechną w Goworowie, nieopodal Ostrołęki. W 1928 roku, wieku 15 lat wstąpił do polskiej armii. Grał tam na klarnecie oraz na skrzypcach w orkiestrze przy oficerskiej szkole piechoty. Rok później wybuchła …

Ryszard Szwed

Urodził się 4 stycznia 1939 roku w Radomsku, zmarł 18 maja 2015 roku w Radomsku. Najpierw kształcił się w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1965 roku. Pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Radomsku, następnie pełnił …

Robert W. Szwed

Urodził się 7 czerwca 1966 roku w Radomsku, zmarł 2 stycznia 2014 roku w Częstochowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9, potem do I Liceum Ogólnokształcącego. Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, w specjalności historia Kościoła i historia Polski. Tytuł …

Dlaczego Reymont urodził się w Kobielach?

Władysław Reymont (a właściwie Stanisław Władysław Rejment – z takimi imionami i nazwiskiem się bowiem urodził) to duma Kobiel Wielkich. Można tam znaleźć całkiem sporo pamiątek po słynnym pisarzu, m.in. pomnik w centralnej części wsi, kamień z tablicą informującą o miejscu urodzenia noblisty, a także ławeczkę z jego figurą. Pamiątkowy …