Paweł Kryk

Urodził się w 1948 roku. W Radomsku dał się poznać jako osoba związana z Miejskim Domem Kultury. Współpracował z tą instytucją jako twórca kabaretowy, konferansjer, autor tekstów, scenarzysta. Znalazłem informację mówiącą, że Paweł Kryk napisał słowa do „Ballady dla druhny Rosi” – utworu poświęconego druhnie Rosławie Szleng, twórczyni harcerskiego festiwalu OPAL. …

Elżbieta Zawadzka

Elżbieta Iwona Zawadzka (z domu Pałecz) urodziła się w 1944 roku. Była nauczycielem biologii oraz wychowawcą młodzieży, w latach 1991-2002 pełniła funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku. Zmarła 2 czerwca 2019 roku w wieku 75 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 czerwca 2019 r. Elżbieta Zawadzka spoczęła na Cmentarzu Starym …

Salomon Rabinowicz

Urodził się w 1803 roku. Był żydowskim rabinem, założycielem i pierwszym cadykiem chasydzkiej dynastii Radomsk. Warto w tym miejscu też wyjaśnić czym jest wspomniany chasydyzm. Można go określić jako mistyczną odmianą judaizmu, która stoi w opozycji wobec odmiany ortodoksyjnej. Salomon Rabinowicz wychował się w rodzinie chasydzkiej. Studiował w jesziwie (rodzaj …

Druh Jędrzej Moderski

Urodził się 18 marca 1930 roku. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa. Nosił wówczas pseudonim „Łoś”. W 1945 roku został współtwórcą i drużynowym 15. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej im. „Poległych Harcerzy”. Kłomnicka drużyna znajdowała się wówczas na terenie działania Hufca Radomsko. Moderski był aktywnym działaczem harcerskim, …

Biskup Franciszek Antoni Kobielski

Franciszek Antoni Kobielski herbu Poraj urodził się 20 października 1679 roku w Dmeninie. Był synem Mikołaja Stanisława, łowczego rawskiego i Teresy Jelita Tarnowskiej. Portret biskupa Franciszka Antoniego Kobielskiego, pędzla nieznanego malarza polskiego z drugiej połowy XVIII wieku Był krewnym i protegowanym prymasa Stanisława Szembeka, stronnika Sasów. Zawdzięczał mu karierę duchowną. Najpierw …

Jadwiga Guziak

Była dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku. Funkcję tę sprawowała w latach 2002-2019. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia za Szczególny Wkład w Rozwój Edukacji Muzycznej w Polsce, ufundowaną  przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Oprócz tego, że Jadwiga Guziak była dyrektorem szkoły w XXI wieku, …

O. Daniel Ekiert (Franciszkanin)

Na razie nie mam zbyt wielu informacji o tym Franciszkaninie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej O. Daniel Ekiert przebywał w klasztorze w Skarżysku Kamiennej. Był on jednocześnie prefektem w miejscowej szkole. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w miejscowościach Skurcze oraz Lewacze na Wołyniu. Zachęcał wówczas swoich parafian do udzielania …

Jan Barylski (dziennikarz)

Jan Barylski urodził się 29 lipca 1890 roku w Radomsku w rodzinie ziemiańskiej. Był znanym dziennikarzem oraz literatem. Posługiwał się pseudonimami „Acer” oraz „Bolesław Golcz”. Fotografia z 1946 roku Najpierw uczył się w Radomsku, a potem, w 1908 roku ukończył gimnazjum w Częstochowie i wyjechał do Liège (Belgia). Na tamtejszym uniwersytecie studiował …

Marian Kruszyński

W Radomsku to postać mało znana, w Częstochowie też. Ale chyba każdy częstochowianin kojarzy zaprojektowane przez niego budynki. Marian Kruszyński urodził się 12 kwietnia 1937 roku w Radomsku. Był architektem – absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z 1964 roku. W latach 1977-1979 pełnił funkcję wiceprezesa częstochowskiego zarządu okręgowego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Członkiem …

Zofia Kossuth-Lorecowa

Była znaną graficzką, tkaczką, batikarką i projektantką kilimów (tkanin dekoracyjnych). Urodziła się 20 maja 1890 roku w Radomsku. Jej rodzina pochodziła jednak z Węgier. Uczyła się na pensji Cecylii Plater-Zyberk w Warszawie, a następnie w gimnazjum w Kielcach. Tam uczestniczyła w strajku szkolnym w 1905 roku. Studiowała na krakowskiej Akademii Sztuk …

Ryszard Gzik

Ryszard Józef Gzik urodził się 19 marca 1946 roku w Radomsku. Mieszkał w Widzówku (między Radomskiem a Częstochową). W 1960 roku ukończył szkołę podstawową w pobliskim Widzowie, a w 1965 roku Technikum Przemysłu Drzewnego w Radomsku. W latach 1966-1967 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Drawsku Pomorskim, którą skończył ze stopniem …

O. Jan Burdyszek OFMConv (Franciszkanin)

Jan Burdyszek urodził się 11 maja 1915 roku we wsi Sułkowszczyzna koło Mościsk (na terenie dzisiejszej Ukrainy). Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 1930 roku zgłosił się we Lwowie do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Został skierowany do Niepokalanowa, gdzie pięć lat uczył się w Małym Seminarium Misyjnym. Do zakonu …

O. Marek Jan Hałambiec OFMConv (Franciszkanin)

Jeśli ktoś posiada większe zdjęcie O. Marka Jana Hałambca, proszę o kontakt. To jest jedyne jakie znalazłem w internecie Jan Hałambiec urodził się 14 grudnia 1931 roku w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim (dzisiejsza Ukraina) jako syn Karola i Franciszki z domu Woźny. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Marek to jego …