Wywiad z Telesforem Mickiewiczem z 1934 roku. Część I

Telesfor Mickiewicz był uczestnikiem powstania styczniowego, walczył w bitwie pod Kruszyną. Przebywał na zesłaniu w Wiatce oraz Omsku na Syberii. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami przez marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Harcerskim. Był ojcem chrzestnym sztandaru „Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zmarł w Radomsku w 1935 roku. …

Pierwszy strzał powstania styczniowego padł w Radomsku? Artykuł z 1934 roku

Radomszczański oddział Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych dawnej Frakcji Rewolucyjnej wydał 1 listopada 1934 roku jednodniówkę. Tytuł gazety, zapisany w kilku linijkach, wygląda następująco: 1863 1904-1907 POLEGŁYM- -CZEŚĆ! 1914-1918 1918-1920 Na trzeciej stronie znalazłem artykuł pt. „Pierwszy strzał”. W artykule tym zawarto informację jakoby pierwszy strzał w powstaniu styczniowym padł w Radomsku. Rzeczywiście, …

Radomsko, jego historja, przeszłość i teraźniejszość. Część II

Jest to druga część przedruku artykułu z jednodniówki wydanej przez Stowarzyszenie b. Więźniów Politycznych dawnej Frakcji Rewolucyjnej. Pierwszą cześć można znaleźć tutaj. Jak głosi sprawozdanie z działalności Samorządu miejskiego m. Radomska z okresu od 1. VI. 1917-31. V. 1918-w r. 1866miasto nasze podupadło. Liczyło zaledwie około 265 domów i 4000 …

Radomsko, jego historja, przeszłość i teraźniejszość. Część I

Tak, mi też to rzuciło się w oczy, gdy pierwszy raz zobaczyłem. Błąd w tytule. Tytuł tego wpisu pochodzi z przedwojennej gazety i postanowiłem zachować go w pierwotnej formie. Trafiła do mych rąk jednodniówka wydana przez radomszczański oddział Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych dawnej Frakcji Rewolucyjnej. Na pierwszej stronie znajduje się tytuł zapisany …

Zdjęcie z 1 maja 1945 roku

Ostatnio w ręce wpadło mi ciekawe zdjęcie. Zostało ono wykonane 1 maja 1945 roku. Informację o dacie, zapisaną ołówkiem, znalazłem na odwrocie. Zdjęcie zostało wykonane wzdłuż początku obecnej ulicy Krakowskiej. W tle widać kościół Św. Lamberta. Poniżej prezentuję tekst (zachowałem oryginalną pisownię) z rewersu oraz jego skan. Tekst na rewersie …