Bitwa pod Żytnem (27 sierpnia 1944 roku) w czasopiśmie „Robotnik”

W niedawno dodanym materiale o bitwie pod Ewiną, pochodzącym z Łódzkiego Informatora Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1944 roku, znalazła się bardzo lakoniczna informacja na temat bitwy pod Żytnem. Z tamtego materiału wiadomo było jedynie, że bitwa rozpoczęła się 27 sierpnia 1944 roku i że poległ tam niejaki kpt. Zbinel (Zbinl?) „(…) który …

Początki Gimnazjum Przemysłowego w Radomsku we wspomnieniach Feliksa Przyłubskiego

W książce Ewy Przyłubskiej-Siatkowskiej pt. „Z Iwanowic na Sorbonę” znajdują się wspomnienia jej ojca, Feliksa Przyłubskiego. Po drugiej wojnie światowej zorganizował on w Radomsku Gimnazjum Przemysłowe. Dzisiejszym kontynuatorem tradycji tej szkoły jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, czyli Mechanik. Radomszczańskie wspomnienia Przyłubskiego, opatrzone dodatkowymi informacjami od jego córki, znajdują się …

„Radomsko powojenne 1946 – 1949” – fragment z książki o Feliksie Przyłubskim

W książce pt. „Jaki był dziadek Felutek? Niepublikowane lub trudno dostępne pisma Feliksa Przyłubskiego” znajduje się ciekawy fragment dotyczący tego, co zastało głównego bohatera po powrocie do Radomska po drugiej wojnie światowej. Wspomnienie to pisane jest z perspektywy jego córki, Ewy Siatkowskiej. Feliks Przyłubski był polonistą, autorem popularnych w Polsce …

„Bój pod Ewiną!” – relacja z Łódzkiego Informatora Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1944 roku

W zasobach Biblioteki Sejmowej znajduje się ciekawy artykuł z prasy podziemnej, dotyczący bitwy pod Ewiną. Został on opublikowany w 1944 roku w Łódzkim Informatorze Wojewódzkiej Rady Narodowej. Był to więc ten sam rok, kiedy odbyła się bitwa, całkiem na świeżo. Autorem jest Ryszard Nazarewicz, który pod tekstem podpisany jest jako …

Zmiany nazw ulic w Radomsku (uchwała rady miasta z 1990 roku)

Na początku lat 90. demokratycznie wybrana Rada Miejska w Radomsku uchwaliła zmiany w nazwach aż 45 najważniejszych ulic w mieście. Skutki tych zmian są aktualne do dziś, bo posługujemy się, z małymi wyjątkami, nazwami wówczas wprowadzonymi. Uchwała nosi numer X/57/90 i jest opatrzona datą 28 grudnia 1990 roku, ale formalnie …

Zdjęcie przedstawiające wręczenie papieżowi Janowi Pawłowi II aktu nadania jego imienia dla Publicznego Gimnazjum nr 1

Zdjęcie zostało wykonane w Watykanie, 6 października 1999 roku. Wiceprezydent Radomska Jerzy Lewandowski wręcza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II akt nadania imienia Jana Pawła II dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku. Zdjęcie (reprodukcja) pochodzi z kolekcji Jacka Kaszyńskiego, otrzymał je od Jerzego Lewandowskiego.

„Na nich warto głosować!” – artykuł z „Tygodnika Piotrkowskiego” z 1989 roku

Natrafiłem na ciekawy artykuł z „Tygodnika Piotrkowskiego” z 1989 roku. Niestety była ta pojedyncza strona i nie mam daty oraz numeru tego wydania, ale zapewne chodzi o maj, ewentualnie kwiecień, gdyż na odwrocie znajduje się konkurs z okazji nadchodzącego dnia dziecka (1 czerwca). Strona jest na tyle duża, że nie …

Prawa miejskie od 1266 roku? Artykuł z gazety „Po Prostu Informacje”

W gazecie „Po Prostu Informacje” nr 5/2016 (458) z maja-czerwca 2016 roku ukazał się artykuł pt. „Prawa miejskie od 1266 roku?”. Artykuł ten znalazł się na stronie 14, a jego autorem jest Mateusz Szałowski. Ze względu na to, że autor wspomina tam moje nazwisko, a nawet ten blog, postanowiłem artykuł …

Ciekawostka – komunistyczna odezwa do radomszczan z 1991 roku

Ciekawa ulotka – odezwa trafiła w moje ręce. Ta kartka w formacie A4 pochodzi z 1991 roku. Odbywały się wtedy wybory do sejmu i senatu. W odezwie Rejonowy Komitet Wykonawczy Związku Komunistów Polskich „Proletariat” w Radomsku wzywa wyborców do głosowania na kandydatów lewicy. Według autorów ulotki kandydaci lewicy jako jedyni …

Dokument z referendum ogólnokrajowego z 1987 roku

W Polsce koncepcja referendum nie jest zbyt często praktykowana. Nasz ustrój co prawda dopuszcza a może lepiej by to ująć – umożliwia taką bezpośrednią formę sprawowania władzy przez obywateli, ale trzeba przyznać, że referenda odbywają się dość rzadko, a jeśli już się odbywają, to niekoniecznie frekwencja jest wysoka. W powojennej …

Pamiątki związane z bitwą pod Ewiną i nie tylko

Pan Michał Flasza posiada ciekawy, całkiem pokaźny zbiór pamiątek związanych z bitwą pod Ewiną. Są to proporczyki, pocztówki, odznaki wydawane przede wszystkim na kolejne rocznice bitwy. O samej bitwie pod Ewiną pisałem już na blogu w tym miejscu. Znajdują się tam też linki do innych materiałów związanych z tym wydarzeniem. …

Relacja Eliasza Markowicza dotycząca mordu na Żydach w Łazowie

W Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego znajdują się m.in. relacje Żydów, którym udało się ocalić w trakcie drugiej wojny światowej. Natrafiłem na jedną z takich relacji, gdzie opisywane wydarzenia miały miejsce na terenie naszego powiatu. Niejaki Eliasz Markowicz w relacji spisanej w 1947 roku napisał o drugowojennych wydarzeniach z Łazowa, wtedy …

O tym jak w 1976 roku do Radomska włączono Folwarki, Zakrzówek i inne tereny

W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 29 grudnia 1976 roku znajduje się informacja o terenach, które zostały włączone do miasta Radomska. Radomsko znacznie się wówczas powiększyło. Do miasta włączono obszary sołectw Folwarki i Zakrzówek, część sołectwa Bogwidzowy, część sołectwa Kietlin (wieś Elżbietów) oraz część sołectwa Stobiecko …

Rodzina Szpecińskich, zdjęcie sprzed drugiej wojny światowej

Od pani Stanisławy Krawczykowskiej, poetki mieszkającej obecnie w Gomunicach, otrzymałem kiedyś ciekawe, stare zdjęcie. Zeskanowałem je i oczywiście oddałem właścicielce. Zdjęcie to znalazło się na tylnej strony okładki wydanego w 2017 roku tomiku wierszy Stanisławy Krawczykowskiej pt. „Dobryszyce wiosko moja miła”. Na zdjęciu od lewej: Teodozja, Józefa, Kazimierz, ojciec Franciszek, matka …

Wizualizacja fabryki Thoneta na starej grafice

Na stronie internetowej muzeum w miejscowości Boppard (Niemcy) znalazłem grafikę przedstawiającą wizualizację terenów radomszczańskiej fabryki Braci Thonet. Rodzina Thonetów swój pierwszy zakład posiadała właśnie w Boppard i dlatego tamtejsze muzeum zgromadziło pamiątki po przedsiębiorstwie. Oprócz grafiki właściwie nie znalazłem żadnych innych informacji na temat Radomska. Pewnie osobista wizyta mogłaby sprawić, …