Ciekawa mapa z 1772 roku

Natrafiłem na ciekawą mapę z 1772 roku, przedstawiającą nasze okolice. Prezentowany poniżej wycinek jest fragmentem arkusza oznaczonego numerem 13 w atlasie pt. „Carte de la Pologne” wydanego w Paryżu w 1772 roku przez J. A. B. Rizziego Zannoni. W polskim tłumaczeniu zbiór tych map nosi tytuł: „Mapa Polski podzielonej na prowincje i województwa i dalej podzielonej na powiaty”. W sumie atlas składał się z 24 arkuszy. Wykonali je kapitan artylerii Franciszek Czaki i matematyk króla Stanisława Augusta Endersch.

Cóż więc takiego niezwykłego jest na tej mapie? Znalazłem na niej miejscowości, o których pierwszy raz słyszę i poddaję w wątpliwość ich istnienie. Na przykład między Gidlami a Żytnem są takie obiekty jak Kossów, Dąbrowa, Opacz, Berszyk, w dodatku obok tych nazw są sygnaturki kaplicy lub kościołów. Na mapie brakuje za to niektórych miejscowości, w tamtym czasie już znanych i znacznych na tym obszarze, np. Strzałków, Orzechów, Kobiele, Niedośpielin, Rzejowice, Przerąb. Być może nieścisłości na mapie wynikają ze skali ich wykonania – 1:629 000, co jak na tamte czasy było dziełem dość precyzyjnym i stworzonym w takiej formie po raz pierwszy.

1348 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj