Dawne nazwy ulic w Radomsku

Ten artykuł dodałem 4.04.2015 roku

Ulice w naszym mieście wielokrotnie zmieniały swoje nazwy. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca to zjawisko. Zmiany nazw ulic były spowodowane wieloma względami. Niegdyś nazwy tworzono np. od miejscowości, do których prowadziły drogi. Zmieniali je też okupanci niemieccy podczas II wojny światowej. Bywało też tak, że w ten sposób honorowano wątpliwych bohaterów (w okresie PRL-u).

Do artykułu zamierzam za jakiś czas wrócić, jeśli wpadną mi w ręce kolejne materiały źródłowe. Niektóre nazwy ulic zawierają imię i nazwisko patrona, inne tylko pierwszą literę imienia oraz całe nazwisko, a jeszcze inne – tylko nazwisko. Nie jest to żaden brak konsekwencji w tworzonym przeze mnie spisie. Opierając się na materiałach źródłowych przyjąłem pisownię dokładnie taką, z jaką się spotkałem.

Pierwsza połowa XIX wieku Okres międzywojenny Okupacja niemiecka Po II wojnie światowej Lata 90. XX wieku Teraz
Kaliska (przez pewien czas znana także jako Świeżnicka lub jako Skrzyżyńska) Reymonta Bahnfofstrasse Reymonta Reymonta Reymonta
Kietlińska Limanowskiego – od 1935 roku Radomerstrasse Świerczewskiego Przedborska
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Przedborska
Strzałkowska Legionów – od lat 30. XX wieku Spitalstrasse 1-go Maja Prymasa Wyszyńskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Prymasa Wyszyńskiego
Piotrkowska. W 1913 roku określona w „Gońcu Częstochowskim” jako Bartodziejska Narutowicza Warschaustrasse Narutowicza.

W latach 60., 70. i do 1986 r. ulicą Narutowicza nazywano drogę od ratusza do ówczesnych granic miasta i wsi Bartodzieje Włościańskie (do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej). Dalej droga nosiła nazwę ul. Sienkiewicza. Tak było do 1986 r., wtedy Bartodzieje zostały włączone do Radomska i nazwa ulicy ujednolicona na Narutowicza (nie pozostawiono nazwy ul. Sienkiewicza m.in. z powodu tego, że ul. Sienkiewicza już w Radomsku była). Ciekawostką jest to, że nazwy ul. Sienkiewicza używano dla mieszkańców po jej lewej stronie. Mieszkańców prawej strony ulicy zwykle adresowano „Bartodzieje Bankowe” i numer domu.

Narutowicza Narutowicza
Krakowska P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej) od 1935 roku Kattowitzerstrasse Armii Czerwonej Krakowska (uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.) Krakowska
prawdopodobnie część tej ulicy znana jako Kaliska lub Trakt do Kalisza Daszyńskiego (a od skrzyżowania z dzisiejszą ulicą Sucharskiego, w kierunku północnym, nosiła nazwę Sulmierzycka) Sulmingerstrasse Krasickiego
(chodziło o Janka Krasickiego – działacza komunistycznego)
Ignacego Krasickiego Ignacego Krasickiego
  Mineralna Mineralna (zniszczona przez Niemców. Kamienice znajdujące się tam zostały wyburzone) Zaraz po wojnie uprzątnięto gruz po zniszczonych kamienicach. W czasach powojennychwybudowano na ich miejscu nowe budynki, ale nie odnowiono ulicy do poruszania się pojazdami, był to tylko ciąg dla pieszych Wzdłuż dawnej ulicy Mineralnej był tylko ciąg dla pieszych Obecnie nie ma w Radomsku takiej ulicy, ale niektóre instytucje (np. policja) posługują się taką nazwą na określenie odcinka między parkami na pl. 3-go Maja)
nie istniała Wąwozowa Wąwozowa Skoczyńskiego Skoczyńskiego Skoczyńskiego
Droga Brilowska (przed rozbiorami, jej kontynuacją była obecna ulica Starowiejska), inna nazwa – Droga do Młyna na Brylisku Górna   Górna do ok. 1981 roku, potem Armii Krajowej Armii Krajowej Armii Krajowej
prawdopodobnie ulica ta nazywana była Traktem do Częstochowy Częstochowska, potem Piłsudskiego Parkstrasse (a od skrzyżowania z dzisiejszą ulicą Staffa, w stronę Szczepocic, nosiła nazwę Trakt szczepocki) Zaraz po wojnie – Marszałka Michała Roli-Żymierskiego, potem Waryńskiego Piłsudskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Piłsudskiego
prawdopodobnie część tej ulicy była nazywana Drogą do Dziepułci (pisownia nazwy tej miejscowości była wtedy nieco inna niż obecnie) Rolna Rolna Kupczyńskiego Rolna
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Rolna
nie istniała Bugaj Bugaj Chodury Bugaj
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Bugaj
tzw. Przedborskie Glinianki Wilsona Flurstrasse Marchlewskiego Wilsona
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Wilsona
nie istniała Polna Polna Dubni Popiela
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.), potem
Sokola (odcinek bliżej ulicy Wyszyńskiego), Słowicza (odcinek bliżej ulicy Piastowskiej)
Sokola, Słowicza, dalej, w kierunku południowym, dawna ulica Polna przebiega przez Park Solidarności do skrzyżowania ulic Leszka Czarnego oraz Armii Krajowej  – na współczesnych mapach można dostrzec zarys dawnej ulicy
Trakt do Brzeźnicy Brzeźnicka Brzeźnicka 16-go Stycznia (od skrzyżowania z ul. Reymonta do Stobiecka Miejskiego, gdzie przechodziła w ul. Orkana) Brzeźnicka
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Brzeźnicka
początkowy fragment Traktu do Brzeźnicy (kilkaset metrów) początkowy fragment ul. Brzeźnickiej początkowy fragment ul. Brzeźnickiej część ul. 16-go Stycznia (od skrzyżowania z ul. Reymonta do Technikum Mechanicznego). Tak było do czasu wybudowania wiaduktu na przełomie lat 70. i 80. Od połowy lat 80. do ok. 1990 roku nazywała się ulicą Stanisława Kulczyńskiego Warszyca Warszyca
nie istniała     Armii Ludowej. Do lat 70. spora część tej ulicy znajdowała się poza granicami Radomska, w miejscowości Folwarki. Ulica nosiła wówczas nazwę Reymonta Stara Droga
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
(ok. 1999 roku miała inną nazwę – Romana Dmowskiego)
Stara Droga
Stodolna Stodolna Stodolna Wencla Stodolna
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Stodolna
nie istniała Św. Rozalii Św. Rozalii Wójcika Św. Rozalii
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Św. Rozalii
nie istniała Dobryszycka   XXX-lecia PRL Sucharskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Sucharskiego
Żabia Żeromskiego Marktstrasse Żeromskiego Żeromskiego Żeromskiego
nie istniała Mickiewicza Schwarzerweg Mickiewicza Mickiewicza Mickiewicza
Żelazna (pod taką nazwą na mapie z 1876 roku) Sienkiewicza Kopernikusstrasse Sienkiewicza Sienkiewicza Sienkiewicza
nie istniała Sierakowskiego Neuestrasse Sierakowskiego Sierakowskiego Sierakowskiego
nie istniała Dzika Dzika Sawickiej Kopiec
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Kopiec
Długa Długa (do 1935 r.), potem Fabianiego Fabianiego Fabianiego Fabianiego Fabianiego
Rynek, a w okresie zaboru rosyjskiego – Rynek Aleksandrowski Plac 3-go Maja Ring Plac 3-go Maja Plac 3-go Maja Plac 3-go Maja
nie istniała Św. Magdaleny Św. M. Magdaleny Konopnickiej Konopnickiej Konopnickiej
Droga Brilowska (przed rozbiorami, jej kontynuacją była obecna ulica Armii Krajowej), inna nazwa – Droga do Młyna na Brylisku         Starowiejska
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Łódzka
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Unii Europejskiej
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Aristide Merloniego
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Geodetów
Powiatowa (pod taką nazwą na mapie z 1876 roku) Kościuszki (a nieco wcześniej Aleja Powiatowa) Deutschestrasse Kościuszki Kościuszki Kościuszki
nie istniała 11-go Listopada Bachstrasse Komuny Paryskiej Komuny Paryskiej Aleje Jana Pawła II
nie istniała Joselewicza Badstrasse Joselewicza Joselewicza Joselewicza
nie istniała   Gartenstrasse Batorego Batorego Batorego
nie istniała Norwida Ostgasse   Norwida Norwida
nie istniała Skorupki Kurzestrasse   Ściegiennego Ściegiennego
nie istniała Kilińskiego Warthestrasse   Kilińskiego Kilińskiego
nie istniała Piramowicza Grenzenstrasse   Piramowicza Piramowicza
nie istniała Jachowicza Karpathengasse Jachowicza Jachowicza Jachowicza
nie istniała   poza Radomskiem, stanowiła ona wieś Zakrzówek   Spacerowa Spacerowa
nie istniała   Okrzei Okrzei Ks. Kościówa
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Ks. Kościówa
nie istniała Fabryczna   Fabryczna Fabryczna nie istnieje (teren Metalurgii)
nie istniała Śliska   Śliska Śliska nie istnieje (teren Metalurgii)
nie istniała     Ustronie Ustronie nie istnieje (teren Metalurgii)
nie istniała Traugutta Schlesierstrasse   Traugutta Traugutta
nie istniała Żwirki Muehlengasse   Żwirki Żwirki
nie istniała Marczewskiego Marczewskiego   Moniuszki Moniuszki
nie istniała Ślusarskiego Ślusarskiego   Łukasińskiego Łukasińskiego
nie istniała       Górnicza Ks. Turleja
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Kuklińskiego (od grudnia 2014 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Konwaliowa (od grudnia 2014 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Piękna (od grudnia 2014 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Widok (od grudnia 2014 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Letnia (od grudnia 2014 roku)
      Bieruta Św. Rocha
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Św. Rocha
      Boczna Szarych Szeregów
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Szarych Szeregów
      III Brygady AL Dobra
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Dobra
      Buczka Generała Grota Roweckiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Generała Grota Roweckiego
      Ciesielskiego Kotarbińskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Kotarbińskiego
      Chobota Fredry
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Fredry
      Cyganka Jana „Zemsty” Ks. Kordeckiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Ks. Kordeckiego
      40-lecie PRL Jana III Sobieskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Jana III Sobieskiego
      Dąb-Kocieła Chabrowa
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Chabrowa
      22-go Lipca Makuszyńskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Makuszyńskiego
      Dziegcia Kukuczki
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Kukuczki
      Findera Orkana
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Orkana
      Fornalskiej Obrońców Westerplatte
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Obrońców Westerplatte
      Golakowskiego Ciepła
– z dalszą numeracją (uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Ciepła
  Cegielniana   15 Grudnia 11 Listopada
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
11 Listopada
      Hanicza-Boruty Fr. Bohomolca
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Fr. Bohomolca
      Jochima Heweliusza
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Heweliusza
      Kasprzaka Pajdaka
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Pajdaka
      Kowalczyka Wierzyńskiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Wierzyńskiego
      Kozaka Staffa
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Staffa
      Kubika Generała Okulickiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Generała Okulickiego
      Góreckiego Grodzka
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Grodzka
      Nowotki Górnickiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Górnickiego
      Rybaka Śniadeckiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Śniadeckiego
      700-lecia Kasztelańska
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Kasztelańska
      Strzelczyka Mochnackiego
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Mochnackiego
      Walki Młodych Orląt Lwowskich
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Orląt Lwowskich
      Wschodnia Księdza Popiełuszki
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Księdza Popiełuszki
      Zbroi Generała Andersa
(uchwała Rady Miejskiej nr X/57/90 z dnia 28.12.1990 r.)
Generała Andersa
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała bł. Jadwigi Królowej Św. Jadwigi Królowej
      Prażmowskiego Pułaskiego Pułaskiego
      Dojazdowa Jacka Soplicy Jacka Soplicy
  Bartodzieje Włościańskie Bartodzieje Włościańskie ul. Zielona – do lat 70. XX wieku, do przyłączenia wsi do Radomska W. Witosa W. Witosa
      Dąbki a później ul. Sadowa – do lat 70. XX wieku, do przyłączenia wsi do Radomska Wojska Polskiego Wojska Polskiego
      Dróżka, później ul. Krótka – do lat 70. XX wieku, do przyłączenia wsi do Radomska Leśmiana Leśmiana
        Społeczna Księdza Zenobiusza Łabusia (od czerwca 2016)
    Młodzowska   Młodzowska Młodzowska
    Targowa   Targowa Targowa
    Św. Marii Magdaleny   Konopnickiej Konopnickiej
    Brzozowa     Brzozowa
    Staszica     Staszica
    Szkolna     Szkolna
    Niecała     Niecała
    Krótka     Krótka
    Wąska     Wąska
      Kowalczyka   Wierzyńskiego
        Fudali Fudali (od lutego 2018 r. Królowej Bony  – zmiana wynikała z zarządzenia zastępczego wojewody łódzkiego w wyniku ustawy dekomunizacyjnej)
          Graniczna
        Jeżynowa (do lat 80. ulica Nowa Jeżynowa
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Żołnierzy-Górników (od września 2021 r.)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Stolarzy
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Jerzego Sadka
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Stobiecka
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Semkowa (od maja 2018 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Marii Moczydłowskiej (od maja 2018 roku)
    Teren zakładu Metalurgia teren zakładu Komuna Paryska, potem Metalurgia teren zakładu Metalurgia Metalurgii (od marca 2019 r., wcześniej przez kilka lat bez nazwy, formalnie sklepy i inne budynki miały adres ul. Reymonta)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Braci Olbrychowskich (od września 2019 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Dyrygentów (od września 2019 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Wiolinowa (od września 2019 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Dębowa (od września 2019 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Kazimierza Pużaka (od września 2020 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Legionów Polskich (od września 2020 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Pułkownika Romana Rutkowskiego (od września 2020 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Stolarzy
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Przyjazna (od listopada 2021 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Malownicza (od listopada 2021 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Jerzego Słowińskiego (od listopada 2021 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Józefa Hallera (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2022 roku; ulicę tę wydzielono z fragmentu ulicy Tysiąclecia)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Szczęśliwa (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2022 roku)
nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała nie istniała Wincentego Pola (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2022 roku)
20330 razy oglądano od początku 5 razy oglądano dzisiaj

Ważne informacje

Jestem autorem wszystkich artykułów i zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku). Czasami korzystam ze starych zdjęć znalezionych w internecie, prasie, książkach, przesłanych przez Czytelników. Staram się pytać o zgodę na wykorzystanie takiego zdjęcia, ale nie zawsze to jest możliwe, a czasem niepotrzebne. Jeśli jednak naruszyłem czyjeś prawa autorskie, proszę o kontakt. Zdjęcia w artykułach są mniej więcej aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, chyba, że zaznaczyłem inaczej. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl - wychodzę z założenia, że nie jestem nieomylny i mogłem coś przegapić, o czymś zapomnieć albo po prostu czegoś nie wiem. Pamiętaj także, że możesz sobie do woli i za darmo czytać, oglądać, ale nie wolno Ci kopiować żadnych moich tekstów oraz żadnych zdjęć. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na pawel@radomsk.pl - na pewno się dogadamy i tu niekoniecznie chodzi o pieniądze :)

Tagi dla tego wpisu: