Dawny cmentarz ewangelicki nieopodal Huty Brudzkiej

W gminie Dobryszyce, niedaleko miejscowości Huta Brudzka znajdują się pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim. Jest on położony na skraju lasu, na północ od drogi prowadzącej z Brudzic do Pytowic. Niestety pozostało po tej nekropolii niewiele. Kilka metrów od asfaltówki widać metalowy krzyż, przybrany kolorowymi, sztucznymi kwiatami. Nieco dalej w głąb lasu i lekko w lewo znajdują się dwa kolejne krzyże – jeden metalowy, a za nim murowany. Wytrawne oko dostrzeże jeszcze w terenie zarośnięte nasypy, które prawdopodobnie są pozostałościami po ziemnych grobach. Jest tam też widać mnóstwo śladów po przekopach…

Czerwiec 2019 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2019 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2019 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2019 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2019 r., fot. Paweł Dudek

Fotografie z marca 2021 roku

Wybrałem się w to miejsce także w marcu 2021 roku. Teraz zauważyłem, że widać nieco więcej niż w czerwcu 2019 roku. Otóż w sumie odnalazłem aż pięć widocznych śladów grobów. Pierwszy to metalowy krzyż widoczny dość dobrze z asfaltówki (1), położony kilka metrów od jej krańca. Tuż za tym krzyżem znajduje się kopczyk ze sztucznymi kwiatami (2). Idąc dalej w las, za tymi dwoma obiektami, nieco w lewo znajduje kolejny metalowy krzyż (3), a tuż za nim krzyż z lastriko z płaskorzeźbą przedstawiającą Jezusa (4). Przy metalowym krzyżu (3) można zobaczyć pozostałości po betonowej konstrukcji grobu. To w sumie cztery. Piąty krzyż, wykonany z lastriko i otoczony (chyba) metalowym, czarnym okuciem znajduje się w głębi lasu (5), patrząc z asfaltówki na wprost pierwszego krzyża będzie to kierunek na prawo. Poniżej wstawiłem dwie wersje tego samego zdjęcia. Na pierwszej wykadrowanej wersji zaznaczyłem na czerwono krzyże i ponumerowałem je tak, jak powyżej w tekście. Być może w terenie da się jeszcze odnaleźć inne pozostałości nagrobków (np. jakiś powalony i zarośnięty krzyż), ale nie chciałem ingerować w ściółkę. Na ostatnim zdjęciu z czerwca 2019 roku pokazałem ziemny nasyp, który zapewne jest grobem, teraz nie rzucił mi się on w oczy.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

To samo zdjęcie co wyżej, ale niewykadrowane i bez oznaczeń. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Krzyż położony najbliżej asfaltówki (1), a za nim kopczyk z kwiatami (2). Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Kopczyk z kwiatami (2). Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Krzyż metalowy (3) oraz lastriko z płaskorzeźbą przedstawiającą Jezusa (4). Za krzyżem metalowym widać pozostałości po betonowej konstrukcji grobu. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Krzyż lastriko z płaskorzeźbą przedstawiającą Jezusa (4). Pod krzyżem znicze, całkiem nowe. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Widoczna betonowa konstrukcja grobu przy metalowym krzyżu (3). Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Krzyż lastriko z czarnym okuciem. Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

1308 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj