Dawny cmentarz przykościelny w Jedlnie Pierwszym

Na placu wokół kościoła w Jedlnie Pierwszym znajdował się niegdyś cmentarz. Dziś właściwie nie ma po nim śladu.

Jedyną pozostałością jest nagrobek z piaskowca w formie postumentu zwieńczonego krzyżem. Znajduje się on obok bocznych drzwi do kościoła. Nagrobek upamiętnia Konstancję Walewską, żonę właściciela Jedlna, Wincentego Walewskiego. Po Walewskich niewiele w Jedlnie pozostało, dworu, w którym mieszkali już nie ma, pozostał jedynie park, o którym pisałem tutaj. Na frontowej ściance nagrobka Konstancji Walewskiej znajduje się następująca informacja:

KONSTANCYI
Z WALEWSKICH
WALEWSKIEJ

urodzonej d. 21 Listo
pada 1791 r.
zmarłej d. 27 Paździer
nika 1843 r.

Synowie

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Nad tą informacją znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem herbu rodowego Kolumna. Na placu kościelnym, w lewym rogu do wejścia znajdowała się także kwatera z czasów pierwszej wojny światowej. Spoczywało tam 52 żołnierzy – 43 Austriaków i 9 Rosjan. Obecnie nie ma śladu po tej kwaterze.

Lipiec 2022 r., fot. Paweł Dudek


1654 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj