Dom Dziecka dla Sierot i Półsierot w Dziepółci

Znalazłem informację mówiącą, że w Dziepółci (obecnie gmina Radomsko) znajdował się w okresie powojennym Dom Dziecka dla Sierot i Półsierot.

Przed dworem w Dziepółci. Październik 2020 r., fot. Paweł Dudek

Powstał on w sierpniu 1948 roku. W „Głosie Radomszczańskim” z 23 sierpnia 1948 roku znajduje się informacja mówiąca, że powstała tam nowa placówka opiekuńcza nad dziećmi do lat trzech. Mieściła się ona w Państwowym Ośrodku Rolnym. Miało tam znaleźć opiekę 40 dzieci – sierot i półsierot pochodzących z terenu całego województwa łódzkiego. W „Glosie Radomszczańskim” z 6 września 1948 roku znalazła się krótka notka mówiąca, że 20 sierpnia 1948 roku w Domu Dziecka wizytował minister rolnictwa i reform rolnych Jan Dąb-Kocioł, który miał stwierdzić, że zakład prowadzony jest wzorowo. Nie ma się czemu dziwić, że placówkę tego typu odwiedził minister odpowiedzialny za rolnictwo a nie np. za opiekę społeczną, gdyż jak wspomniałem wyżej, siedziba Domu Dziecka mieściła się w Państwowym Ośrodku Rolnym. Konkretniej zapewne Dom Dziecka mieścił się w znacjonalizowanym dworku otoczonym przez dawny folwark. W podobnym czasie istniał sierociniec w dworku w Zakrzewie, przeniesiony zresztą nieco wcześniej z zabudowań podworskich z Piaszczyc.

717 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj