Druh Jędrzej Moderski

Urodził się 18 marca 1930 roku. Podczas drugiej wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa. Nosił wówczas pseudonim „Łoś”. W 1945 roku został współtwórcą i drużynowym 15. Kłomnickiej Drużyny Harcerskiej im. „Poległych Harcerzy”. Kłomnicka drużyna znajdowała się wówczas na terenie działania Hufca Radomsko. Moderski był aktywnym działaczem harcerskim, brał udział w licznych kursach, biwakach i zlotach. W 1965 roku zawiesił czynną służbę w Związku Harcerstwa Polskiego, w latach 90. reaktywował ją.

Był także związany z ziemią radomszczańską. Współpracował m.in. z Komisją Historyczną Hufca ZHP Radomsko. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Częstochowie i Radomsku.

Zmarł 13 kwietnia 2019 roku.

1059 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj