Dwie tablice informacyjne poświęcone historii radomszczańskiego getta

Przy ul. Joselewicza, tuż przed wejściem na skwer Fajta oraz Kakusińskiego znajdują się dwie tablice informacyjne poświęcone historii radomszczańskiego getta żydowskiego, które funkcjonowało w czasie drugiej wojny światowej. Na tablicach znajduje się krótka historia getta, zdjęcia, a także plan.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Miejsce to nie jest przypadkowe. Mniej więcej w tym miejscu znajdowała się granica getta. Powstało ono w grudniu 1939 roku. Mieszkali w nim przede wszystkim Żydzi z Radomska, ale również z okolicznych miejscowości, a nawet z Poznania czy Płocka. Jesienią 1942 roku miały miejsce dwie deportacje do obozu zagłady z Treblince. Wywieziono wówczas ok. 14 000  Żydów. Na części obszaru getta utworzono mniejsze getto, skąd w styczniu 1943 roku wywieziono 4 000 osób, wśród których byli nowi osadzeni, a także ci, którzy wcześniej się uratowali. Ostatnie 250 młodych Żydów kilka dni później wywieziono do obozów pracy, a część rozstrzelano na kirkucie.

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

Luty 2021 r., fot. Paweł Dudek

605 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj