Dworek z reliktami parku w Przyborowie

W miejscowości Przyborów (gmina Kobiele Wielkie) znajduje się dworek pochodzący z 1904 roku. Jest to murowany, parterowy budynek na planie prostokąta. Posiada poddasze oraz dwuspadowy dach. Ciekawie prezentuje się taras znajdujący się nad frontowym wejściem. Nad drzwiami wejściowymi na ten taras umieszczono niegdyś herb (tarczę z koroną nad nią) mający formę płaskorzeźby. Trudno jednak dostrzec te detale, bo są pomalowane tym samym kolorem co cała elewacja.

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Za dworkiem są wybudowane z cegły pomieszczenia gospodarcze z początków XX wieku. Spichlerz posiada charakterystyczne neogotyckie wąskie okienka. Obok dworku są pozostałości parku, w którym rosły dęby, akacje, lipy oraz klony. Dziś niewiele po nich zostało, ale główne założenia są widoczne. Obok, przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do Jasienia, Karsów i Przybyszowa znajduje się kapliczka. Naprzeciw dworku, po drugiej stronie drogi są się stawy hodowlane, gdzie w sezonowo można zakupić ryby.

Naprzeciwko dworku. Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Pozostałości po parku. Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Pozostałości po parku. Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka. W oddali widać budynki gospodarcze. Marzec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Park w Przyborowie znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerem 419 z 11 września 1991 roku. W dokumencie tym zaznaczono, że park powstał w XIX wieku. W 1935 roku dwór został gruntownie przebudowany przez Jarosława Tymowskiego, ówczesnego właściciela tego majątku obejmującego wówczas 94 hektary. Zapewne od nazwiska tego właściciela funkcjonująca tam dziś smażalnia ryb nosi nazwę „Tymowianka”…

1546 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj