Dziś park, kiedyś rynek – plac w centrum Żytna

Niegdyś Żytno było miasteczkiem (pisałem o tym tutaj), posiadało więc swój rynek. Łatwo można się domyślić, że znajdował się on w centrum wsi. Handlowano tam różnymi towarami, do Żytna przybywali kupcy z okolicznych wsi oraz miast. Dziś w tym miejscu znajduje się park imienia Armii Krajowej. Park jest zadbany, rosną tam dość niskie drzewka, ale dają cień. Są też ławki, kosze na śmieci.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

W środkowej części parku jest pomnik z dwiema tablicami. Ta starsza pochodzi z 1969 roku. Wydaje mi się, że również z tego roku pochodzi cała konstrukcja tego monumentu. Na tablicy napisano:

POLEGŁYM I OFIAROM
II WOJNY ŚWIATOWEJ
W 30 ROCZNICĘ
NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ
I 25 ROCZNICĘ P.R.L.

SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI
ŻYCIŃSKIEJ 1-IX-1969r.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Na drugiej, nowszej tablicy napisano zaś:

PARK IMIENIA
ARMII KRAJOWEJ

WSZYSTKIM KOMBATANTOM
POLEGŁYM W OBRONIE
OJCZYZNY
Z GMINY ŻYTNO
W LATACH
1939 – 1945

KOLEDZY Z KOŁA W ŻYTNIE

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Nie znalazłem na razie informacji, z którego roku pochodzi ta tablica, ale zapewne z lat 90. lub późniejszych.

Od strony budynku urzędu gminy znajduje się duży kamień, przypominający, że w 1998 roku Żytno obchodziło swoje 800. urodziny. Od strony głównej drogi biegnącej przez Żytno stoi też kapliczka z krzyżem, na postumencie z kamieni. Powstała ona po 1900 roku (na pewno przed pierwszą wojną światową) z inicjatywy miejscowego księdza Melchiora Kawczyńskiego. Otwory w głazach polodowcowych składających się na tę kapliczkę wykonywał Kacper Wiaderek (ojciec Stefana i Czesława). Do budowy tego obiektu przyczynił się także Karol Hartwig.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek


1263 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj