Eugeniusz Klekowski

Eugeniusz Tadeusz Klekowski urodził się 25 listopada 1953 roku w Kobielach Wielkich. Był Posłem Sejmu PRL IX kadencji (1985-1989).

Fot. pochodzi z Biblioteki Sejmowej – bs.sejm.gov.pl

Od 1972 roku pracował w Zakładach Przemysłowych „Komuna Paryska” w Radomsku. Był działaczem młodzieżowym, członkiem Rady Młodzieżowej Marynarki Wojennej. Po powrocie z wojska działał w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, poza tym był wiceprezesem Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku. W 1973 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Był w niej II sekretarzem POP w ZP „Komuna Paryska” oraz członkiem Komitetu Miejskiego i Gminnego. W 1982 roku skończył Technikum Mechaniczne dla Przodujących Robotników w Piotrkowie Trybunalskim. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 13 października 1985 roku do 3 czerwca 1989 roku pełnił mandat posła na Sejm PRL IX kadencji w okręgu Piotrków Trybunalski z ramienia PZPR, zasiadając w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Bez powodzenia kandydował w 2010 roku do rady miasta Radomska z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uzyskał wówczas 35 głosów, co stanowiło 0,65% wszystkich głosów oddanych w okręgu wyborczym, w którym startował. W 2014 roku startował bezskutecznie do rady powiatu radomszczańskiego z listy SLD Lewica Razem. Uzyskał wówczas 34 głosy, co stanowi 0,21% wszystkich głosów oddanych w okręgu, w którym startował.

W 1973 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1978 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1981 roku został odznaczony Odznaką „Za Zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej”.

570 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj