Florian Budniak

Był żołnierzem i naukowcem. Urodził się 17 kwietnia 1919 roku w Broszewie na Górnym Śląsku Opolskim. W 1933 r. uzyskał stopień inżyniera leśnictwa na Uniwersytecie Poznańskim. Po klęsce wrześniowej przebywał w powiecie radomszczańskim, gdzie wstąpił do ZWZ/AK i przyjął pseudonim „Borsuk”, a następnie „Andrzej”. W listopadzie 1943 r. z rozkazu mjr Polkowskiego przejął po „Warszycu” dowództwo oddziału partyzanckiego, którym kierował aż do wyzwolenia. Po wojnie osiadł w Poznaniu, był represjonowany, doktoryzował się, a następnie uzyskał stopień profesora w Zakładzie Ekonomiki Drzewnictwa w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu. Uzyskał liczne odznaczenia państwowe i resortowe, a także Krzyż Virtuti Militari od emigracyjnych władz polskich. Zmarł 28 września 1993 r. w Poznaniu.

1595 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj