Gdzie Radomsko, a gdzie Sieradz?

W różnego rodzaju publikacjach, zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych, spotkać można określenie, które mówi, że Radomsko leży w ziemi sieradzkiej. Odległość drogowa pomiędzy naszym miastem a Sieradzem wynosi ponad 100 kilometrów. Dlaczego więc o Radomsku mówi się, że leży w ziemi sieradzkiej?

herb_ziemia_sieradzkaHerb ziemi sieradzkiej

Na początku XIV wieku, a więc w czasach, gdy Radomsko od kilkudziesięciu lat było formalnie miastem, Polska została podzielona na obszary administracyjne. Jeden z takich obszarów nazywał się właśnie ziemią sieradzką. Przekształcił się on później w województwo sieradzkie (istniejące aż do rozbiorów w XVIII wieku). Województwo to obejmowało teren prawie 10 tysięcy km2. Tworzyły je cztery powiaty – piotrkowski, sieradzki, szadkowski i radomski (dziś powiedzielibyśmy – radomszczański). Teren obejmował na wschodzie ziemie aż do Pilicy, która była naturalną granicą z województwem sandomierskim. Rola Przedborza była więc wówczas znacznie większa niż dzisiaj.

Radomsko i powiat radomski znalazł się w graniach ziemi sieradzkiej nieprzypadkowo. Sieradz był najbliższym tak ważnym ośrodkiem miejskim. Trudno byłoby przecież przyporządkować Radomsko o ziemi krakowskiej, sandomierskiej czy kaliskiej.

W literaturze można spotkać też inne przyporządkowania terytorialne miasta Radomska – do ziemi łęczycko-sieradzkiej, a także do łęczyckiej. Wszystko zależy od kontekstu historycznego, kościelnego czy też etnograficznego.

2949 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj