Gdzie znajduje się grób Janusza Różewicza?

Janusz, najstarszy z braci Różewiczów, jest postacią najmniej znaną z całej trójki. Zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Został stracony 7 listopada 1944 roku podczas likwidacji członków Armii Krajowej i Armii Ludowej, przetrzymywanych w więzieniu policyjnym przy Robert-Koch-Str w Łodzi (obecnie ul. S. Sterlinga 16). Rozstrzeliwań dokonywano na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej. Ciała wszystkich straconych zakopano tam w zbiorowej mogile. W dniach 15-16 października 1946 roku odbyła się ekshumacja zamordowanych członków AK. Pogrzeb 35 konspiratorów odbył się 18 listopada 1946 roku. Uroczyście pochowano ich na cmentarzu pw. św. Rocha przy ul. Zgierskiej 142 w Łodzi. Dotarłem do tego miejsca.

grob_janusza_rozewicza_1

grob_janusza_rozewicza_2

Grób Janusza Różewicza znajduje się wzdłuż wewnętrznego muru cmentarza, tuż obok jednej z bram. Jest to zbiorowa mogiła – miejsce wiecznego spoczynku 86 żołnierzy Polski Podziemnej zamordowanych przez hitlerowców w latach 1943-1944 w łódzkich więzieniach i na cmentarzu żydowskim. Zostali oni ekshumowani z cmentarza żydowskiego przy ul. Brackiej w Łodzi w październiku 1946 i listopadzie 1999 roku.

grob_janusza_rozewicza_3

Na temat postaci Janusza Różewicza pisałem w tym miejscu.

2947 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj