Grób Andrzeja Pełki w Niedośpielinie

W Niedośpielinie, na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się grób Andrzeja Pełki, 19-letniego górnika, który zginął w wyniku pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Grób ten znajduje się przy alejce prowadzącej od kaplicy Malewskich w kierunku północnym (pod górkę), po prawej stronie.

Andrzej Pełka w dniu 16 grudnia 1981 roku został lekko poparzony petardą w okolicy twarzy. Następnie został postrzelony. Jedna kula przebiła na wylot płuco, druga przeszyła jego głowę. Przewieziony do szpitala w Katowicach-Ligocie zmarł, wymawiając słowa „Mamo ratuj”. Pogrzeb odbył się 20 grudnia 1981 roku w Niedośpielinie. Na grobie znajduje się zdjęcie portretowe oraz następująca informacja:

Ś. P.

ANDRZEJ PEŁKA
ŻYŁ LAT 19 ZM. ŚM. TRAG. 16 ⋅ XII ⋅ 1981 W KOPALNI „WUJEK”

Ponadto znajdują się tam także informacje o pochowanych w tym miejscu członkach rodziny Pełków. Warto zwrócić uwagę, że oficjalna informacja o dacie śmierci (17 grudnia) różnie się od tej na nagrobku (17 grudnia). Tragiczne postrzelenie miało miejsce w dniu 16 grudnia, ale akcja ratunkowa w szpitalu przedłużyła się do następnego dnia. Kilka minut po północy w dniu 17 grudnia nastąpiło ponowne zatrzymanie krążenia i tym razem reanimacja nie powiodła się. Andrzej Pełka zmarł więc zapewne po północy 17 grudnia. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden dokument – zgłoszenie zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Zostało ono wystawione przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach. W dokumencie tym zapisano, że  zgon nastąpił w dniu 17 grudnia 1981 rok, około godz. 13 w Katowicach. Różnica pomiędzy danymi ze szpitala, a danymi z karty zgonu wynosi więc ponad 12 godzin, w każdym razie obydwie informacje wskazują na datę 17 grudnia, a nie 16 grudnia jak napisano na nagrobku. Ze względu na szczególne okoliczności nie można wykluczyć, że śmierć nastąpiła już 16 grudnia.

Maj 2021 r., fot. Paweł Dudek

629 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj