Grób rodziny Buczyńskich na cmentarzu w Gidlach

Na cmentarzu w Gidlach, tuż przy głównej alejce znajduje się grób rodziny Buczyńskich.

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Grób ma formę prostokątnego cokołu z masywnym krzyżem u szczytu. Cokół ten znajduje się na blokach tworzących schodkową formę. Całość otoczona jest z czterech stron ogrodzeniem z betonowych słupów połączonych metalowymi barierkami. Na frontowej ścianie pomnika znajduje się następująca informacja:

GRÓB RODZINY
BUCZYŃSKICH
S.P. BOLESŁAW BUCZYŃSKI
DZIEDZIC DÓBR CIĘSZKOWICE
URODZONY 3 STYCZNIA 1818 R.
ZMARŁ D. 8 CZERWCA 1871 R.
ZACNY MAŁŻONEK TROSKLIWY OJCIEC
PRAWY OBYWATEL
POKÓJ JEGO POPIOŁOM

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Z tej samej strony, u podnóża pomnika znajduje się tablica, przytwierdzona w późniejszym czasie. Dotyczy ona Tomasza Buczyńskiego:

Ś.P.
TOMASZ BUCZYŃSKI
1863 – 9. VIII. 1940
DZIEDZIC MAJĄTKU CIĘŻKOWICE
Współzałożyciel Polskiej Macierzy Szkolnej
Krzewił oświatę na wsi

Kwiecień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Warto dodać, że Bolesław był ojcem Tomasza. Pisownia nazwy wsi Ciężkowice zmieniła się na przestrzeni lat, co widać właśnie po tych napisach z grobu.

949 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj