Hrabia Jan Hussarzewski

Jan Hussarzewski był na początku XX wieku zarządzającym zakładem Towarzystwa Metalurgicznego w Radomsku.

hussarzewski_zbiory_jacek_zadeckiJan Hussarzewski. Fotografia ze zbiorów p. Jacka Zadęckiego

W 1898 roku postanowiono, że w Radomsku powstanie zakład przetwarzający żelazo na gotowe wyroby. Dla miasta była to bardzo dobra wiadomość – setki ludzi znalazło pracę, a niektórzy dorobili się na sprzedaży swoich gruntów pod nową fabrykę. Częściowe prace zakończyły się już w 1902 roku i niebawem ruszyła produkcja. Warto dodać, że podczas budowy zakładu poprowadzono także tor kolejowy na jego teren.

30 listopada 1900 roku, a więc gdy Metalurgia jeszcze nie produkowała, zarządzającym zakładami koncernu Huty Bankowej (inicjatorzy powstania zakładu w Radomsku) został niejaki hrabia Jan Hussarzewski. Jego poprzednikiem był Wiktor Wasiutyński. W 1902 roku zarządzającym nowym zakładem w Radomsku został również Hussarzewski. Zanim zajął się zarządzaniem zakładami, był radcą prawnym przedsiębiorstw o charakterze metalurgicznym na ziemiach polskich.

Do jego zasług należy m.in. utworzenie nowych wydziałów w fabryce – wkrętkarni, łopaciarni i drutu kolczastego. Wyniki finansowe zakładu były bardzo zadowalające. Jan Hussarzewski zaczął wykupywać tereny dla rozrastającej się fabryki. Z czasem zakład został całkowicie odizolowany od reszty miasta. W środku były nawet wewnętrzne ulice.

Podczas swojego dyrektorowania wybudował przy ul. Kościuszki 4 kamienicę przeznaczoną dla kadry pracowniczej Metalurgii. O tej kamienicy pisałem tutaj.

Hrabia Jan Hussarzewski odszedł na emeryturę w 1920 roku i zamieszkał w zbudowanej przez siebie kamienicy przy ul. Kościuszki 2. Fotografia dołączona do niniejszego artykułu pochodzi od pana Jacka z Krakowa/Warszawy. Jan Hussarzewski był jego pradziadkiem. Zdjęcie pochodzi z albumu na zakończenie 20-lecia pracy w fabryce.

1363 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj