Jerzy Wasilenko (malarz)

Ten artykuł dodałem 13.01.2017 roku

Urodził się w 1903 roku w Radomsku. Do Holandii wyemigrował w 1926 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Technicznej w Holandii przez długi okres czasu pełnił funkcję szefa oddziału Technicznego w jednej z największych firm w Rotterdamie. Następnie zajmował stanowisko inspektora żeglugi. W czasie okupacji hitlerowskiej był komendantem batalionu. Po wojnie za wybitne zasługi w pracy dla dobra narodu holenderskiego, otrzymał list z osobistym podziękowaniem Księcia Bernarda (męża królowej Julianny). Za walkę z żywiołem (powódź w 1953 roku zniszczyła znaczne połacie Holandii) otrzymał specjalne odznaczenie. W wieku 61 lat wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Rotterdamie i ukończył ją z odznaczeniem. Spośród swoich dzieł najwyżej cenił „Matkę bez łez”. Za tę pracę w 1971 roku otrzymał na Wystawie Obrazów w Alkmar I nagrodę. „Paletę malarską” zdobył w 1973 roku biorąc udział w wystawie „Malarstwo moje hobby”. Drugą jego pasją była filatelistyka.

209 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj