Jerzy Wasilenko (malarz)

Często dla określenia tej osoby używa się także imienia Gregor – to odpowiednik polskiego Jerzego. Błędem jest natomiast używanie imienia Grzegorz (a zdarza się w to materiałach źródłowych), co brzmi podobnie do Gregora, ale to jednak zupełnie coś innego.

Wasilenko ze swoim obrazem „Matka bez łez”, Gazeta Radomszczańska, 1974 r.

Jerzy Wasilenko urodził się w 1903 roku w Radomsku. Do Holandii wyemigrował w 1926 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Technicznej w Holandii przez długi okres czasu pełnił funkcję szefa oddziału Technicznego w jednej z największych firm w Rotterdamie. Następnie zajmował stanowisko inspektora żeglugi. W czasie okupacji hitlerowskiej był komendantem batalionu. Po wojnie za wybitne zasługi w pracy dla dobra narodu holenderskiego, otrzymał list z osobistym podziękowaniem Księcia Bernarda (męża królowej Julianny). Za walkę z żywiołem (powódź w 1953 roku zniszczyła znaczne połacie Holandii) otrzymał specjalne odznaczenie. W wieku 61 lat wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Rotterdamie i ukończył ją z odznaczeniem. Spośród swoich dzieł najwyżej cenił „Matkę bez łez”. Za tę pracę w 1971 roku otrzymał na Wystawie Obrazów w Alkmar I nagrodę. „Paletę malarską” zdobył w 1973 roku biorąc udział w wystawie „Malarstwo moje hobby”. Drugą jego pasją była filatelistyka.

Po drugiej wojnie światowej wielokrotnie odwiedzał Radomsko. W 1974 roku w w Powiatowym Domu Kultury odbyła się wystawa jego prac. Na tym kończą się moje informacje o Wasilence. Nawet konsultacja z jego krewnymi niewiele wniosła do tego tematu.

1638 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj