Jordan Szczepaniak

Był dyrektorem Technikum Mechanicznego. Urodził się 27 kwietnia 1935 roku.

1 maja 1987 r., delegacja Technikum Mechanicznego w czasie pochodu, za pocztem sztandarowym w pierwszym rzędzie w środku – dyrektor Jordan Szczepaniak. Fot. Jacek Kaszyński

Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno- Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Był członkiem ZHP (1948-1949), a także ZMP (1948-1956). W latach 1962-1968 był członkiem, a następnie kierownikiem Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej w Radomsku. Od roku 1968 roku był zastępcą dyrektora i nauczycielem historii w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Przyzakładowej Fabryki Maszyn w Radomsku. W latach 1974-1991 pełnił funkcje dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w skład którego wchodziło Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Był inicjatorem wprowadzenia nowych kierunków nauczania: w Technikum Mechanicznym – maszyny i urządzenia rolnicze, w Zasadniczej Szkole Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych. Wprowadzenie tych kierunków kształcenia wpłynęło na wzrost zainteresowania kandydatów do szkoły i było zbieżne z zapotrzebowaniem ówczesnego rynku pracy.

1988 r., grono pedagogiczne szkoły. W pierwszym rzędzie dyrektor Jordan Szczepaniak. Fot. Jacek Kaszyński

Jordan Szczepaniak w 1991 roku przeszedł na emeryturę. W pracy pedagogicznej z młodzieżą przepracował 30 lat. Zmarł 4 marca 2021 roku. Pogrzeb odbył się 9 marca. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Radomsku.

537 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj