Jordan Szczepaniak

Ten artykuł dodałem 10.03.2021 roku

Był dyrektorem Technikum Mechanicznego. Urodził się 27 kwietnia 1935 roku.

1 maja 1987 r., delegacja Technikum Mechanicznego w czasie pochodu, za pocztem sztandarowym w pierwszym rzędzie w środku – dyrektor Jordan Szczepaniak. Fot. Jacek Kaszyński

Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno- Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Był członkiem ZHP (1948-1949), a także ZMP (1948-1956). W latach 1962-1968 był członkiem, a następnie kierownikiem Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej w Radomsku. Od roku 1968 roku był zastępcą dyrektora i nauczycielem historii w Technikum Mechanicznym i Zasadniczej Szkole Przyzakładowej Fabryki Maszyn w Radomsku. W latach 1974-1991 pełnił funkcje dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, w skład którego wchodziło Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Był inicjatorem wprowadzenia nowych kierunków nauczania: w Technikum Mechanicznym – maszyny i urządzenia rolnicze, w Zasadniczej Szkole Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych. Wprowadzenie tych kierunków kształcenia wpłynęło na wzrost zainteresowania kandydatów do szkoły i było zbieżne z zapotrzebowaniem ówczesnego rynku pracy.

1988 r., grono pedagogiczne szkoły. W pierwszym rzędzie dyrektor Jordan Szczepaniak. Fot. Jacek Kaszyński

Jordan Szczepaniak w 1991 roku przeszedł na emeryturę. W pracy pedagogicznej z młodzieżą przepracował 30 lat. Zmarł 4 marca 2021 roku. Pogrzeb odbył się 9 marca. Spoczywa na Cmentarzu Nowym w Radomsku.

339 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj

Ważne informacje

Jestem autorem wszystkich artykułów i zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku). Czasami korzystam ze starych zdjęć znalezionych w internecie, prasie, książkach, przesłanych przez Czytelników. Staram się pytać o zgodę na wykorzystanie takiego zdjęcia, ale nie zawsze to jest możliwe, a czasem niepotrzebne. Jeśli jednak naruszyłem czyjeś prawa autorskie, proszę o kontakt. Zdjęcia w artykułach są mniej więcej aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, chyba, że zaznaczyłem inaczej. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl - wychodzę z założenia, że nie jestem nieomylny i mogłem coś przegapić, o czymś zapomnieć albo po prostu czegoś nie wiem. Pamiętaj także, że możesz sobie do woli i za darmo czytać, oglądać, ale nie wolno Ci kopiować żadnych moich tekstów oraz żadnych zdjęć. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na pawel@radomsk.pl - na pewno się dogadamy i tu niekoniecznie chodzi o pieniądze :)