Kamień pamiątkowy w Piaskach (gmina Gidle)

Pan Tomasz Wroński przesłał mi tekst oraz zdjęcia dotycząca pamiątkowego kamienia w Piaskach. Poniżej zamieszczam te materiały.

W dniu 4 września 1939 r. przez wieś przechodziły oddziały niemieckie, z których jeden zatrzymał się na noc w pobliżu miejscowości. W późnych godzinach wieczornych żołnierze niemieccy rozpoczęli ostrzał wsi po uprzednim oświetleniu jej specjalnie wystrzelonym ładunkiem. Po zakończeniu ostrzału Niemcy weszli do wsi i przechodząc obok kolejnych zabudowań wyganiali z domów mieszkańców. Część z nich została zmordowana na drodze na oczach rodzin, a niektóre z ofiar dodatkowo przed śmiercią były dotkliwie bite kolbami karabinów. W takich okolicznościach zginęli: Wojciech Bednarczyk, Władysław Szyda s. Adama, Jan Szyda s. Adama, Bolesław Koza, Wojciech Pluta, Jan Szyda s. Michała, Jan Wroński, Władysław Michoń, Józef Rachwalik, Marianna Rachwalik, Stanisław Rachwalik s. Józefa, Paulina Wrońska oraz Eleonora Łągiewka. Dwójce mieszkańców, których sprawcy usiłowali zabić, udało się przeżyć. Zwłoki ofiar początkowo pochowane zostały na terenach poszczególnych posesji, a później przeniesiono je do wspólnej mogiły na cmentarzu w Garnku. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi (oraz jej poprzedniczkę) nie udało się ustalić tożsamości sprawców mordu. Można jedynie przypuszczać, że dopuścili się jej żołnierze 42 regimentu piechoty z 46 Dywizji Piechoty Wehrmachtu operujący w rejonie Piasków w dniach 4-6 września.

Fot. Tomasz Wroński

Fot. Tomasz Wroński

Fot. Tomasz Wroński

Fot. Tomasz Wroński

845 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj