Kapliczka między Masłowicami a cmentarzem w Strzelcach Małych

Jadąc skrótem z Masłowic w stronę cmentarza w Strzelcach Małych można zobaczyć kapliczkę z 1923 roku.

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka ta znajduje się tuż przy asfaltowej drodze. Jest to monument o podstawie prostokątnym, u którego szczytu znajduje się murowany krzyż, a na nim figurka Jezusa Chrystusa. W środkowej części kapliczki na frontowej ścianie jest następujący napis:

BŁOGOSŁAW
JEZU WSZYSTKIM
WRAZ WIELKIM I
MAŁYM W KAŻDY
CZAS POCIESZYC
IELKO STRAPION
YCH MÓDL SIĘ ZA

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Na tej samej wysokości na bocznej ścianie jest kolejny napis:

OFIARA WSPÓLNA
GOSPdARZY
MASŁOWICZE
d 27/III.1923 r.

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

W powyższych napisach zachowałem oryginalną pisownię. Niektóre części wyrazów są dość nienaturalnie przenoszone do kolejnej linii, taki urok starych kapliczek. Miejsce wokół jest zadbane, z jednej strony obiekt położony jest w pewnej odległości od domów, ale też nie jest to kompletne odludzie.

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek


679 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj