Kapliczka między Suchą Wsią, szpitalem a Strzałkowem

Na przedłużeniu ulicy Siemiradzkiego, przy skrzyżowaniu polnych dróg znajduje się okazała kapliczka.

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Położona jest ona daleko od domostw, ale miejsce to jest zadbane i regularnie sprzątane. Wokół kapliczki znajdują się świeże nasadzenia, teren jest uporządkowany. Kapliczka ma formę wysokiego czworoboku. W jej górnej części na każdym z boków znajdują się wgłębienia, a w nich obrazy i ozdoby ze sztucznych kwiatów. Na jednej ze ścian, poniżej wnęki jest płaskorzeźba z wizerunkiem Jezusa Chrystusa w cierniowej koronie. Kapliczka zwieńczona jest metalowym krzyżem.

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek

Październik 2022 r., fot. Paweł Dudek


929 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj