Kapliczka na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Iwaszkiewicza w Radomsku

W miejscu gdzie łączą się ze sobą dwie ulice – Jana Kazimierza oraz Iwaszkiewicza są póki co tylko pola uprawne oraz nieużytki. Rośnie też tam kilka wiekowych drzew a tuż obok nich znajduje się kapliczka. Białą, wysoką kapliczkę widać z ulicy Unii Europejskiej, gdy jedzie się wzdłuż zakładów strefy inwestycyjnej.

Marzec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Kapliczka ma formę wysokiego, kilkumetrowego murowanego postumentu z wnękami z czterech stron w górnej części. Od strony ulicy Iwaszkiewicza wnęki są dwie, a z pozostałych czterech stron jest po jednej wnęce. W środku znajdują się obrazy z wizerunkami Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej czy też papieża Jana Pawła II. U szczytu kapliczki znajduje się metalowy ozdobny krzyż.

Marzec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2022 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2022 r., fot. Paweł Dudek

808 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj