Kapliczka Świętego Piotra w lesie koło Pukarzowa

Kapliczka ta zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo chyba w powiecie radomszczańskim nie ma podobnego obiektu. Żeby dojechać do kapliczki należy wypatrywać jej w lesie, na lewo od szosy biegnącej z Pukarzowa do Grodziska. Kapliczka powstała w 1930 roku z inicjatywy dawnego właściciela tych terenów – Stanisława Potockiego. Niegdyś w okolicy znajdowało się wzorowe gospodarstwo rybne i miejscowa ludność modliła się do patrona rybaków, właśnie Świętego Piotra, o dobrobyt. Nie ma się więc co dziwić, że figura zwrócona jest nie w stronę szosy, ale w stronę Pilicy.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Figura Świętego Piotra, trzymającego klucz i otwartą księgę stoi na prostokątnym postumencie, na jego frontowej ścianie znajdują się łacińska inskrypcja:

SANCTO PETRO
APOSTOLORUM PRINCIPI
SACRUM
UT INTERCEDENTE BEATO
PISCATORUM PATRONO
PROFICIAT NOBIS AD REI
PISCATORIAE INCREMENTUM

Na czterech kolumnach porządku jońskiego opiera się dach zakończony metalowym krzyżem. Z jego czterech stron, na gzymsie umieszczono cenne informacje: fundatorem był Stanisław Potocki (front), architektem był Zygmunt Plater (lewa strona), rzeźbę wykonał anielski (prawa strona), kapliczka została wykonana latem 1930 roku.

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek

Czerwiec 2020 r., fot. Paweł Dudek


1477 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj