Koperta okolicznościowa – 600 lat Kamieńska

Rzadko mi się zdarza, abym interesował się jakimiś kolekcjami innymi niż pocztówki. Właściwie poza drobnymi wyjątkami nie interesują mnie medale, banknoty czy znaczki. Postanowiłem jednak zrobić kolejny mały wyjątek dla prezentowanej tu koperty i zakupiłem ją do moich zbiorów. Jest to ciekawa pamiątka nawiązująca do 600 lat historii Kamieńska.

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

Koperta ma wymiary 162 x 114 mm. W prawej części koperty jest naklejony znaczek o wartości 1 zł. Znaczek zapewne jest z 1974 roku, bo widnieje tam informacja o XIX Międzynarodowym Kongresie Ogrodniczym, który właśnie wtedy się odbył. Można więc powiedzieć, że koperta i znaczek pochodzą z tego samego okresu. Znaczek jest podstemplowany okolicznościowym stemplem z datą 21 września 1974 roku. W otoku tego stempla jest napis „1374 • KAMIEŃSK • 1974 • 600 LAT”. A poniżej cytuję cały tekst z historią Kamieńska.

600 lat KAMIEŃSKA 1374 – 1974

K A M I E Ń S K – osada 28 km na pd. zach. od Piotrkowa Trybunalskiego, dojazd szosą E 16 przez Rozprzę, stacja kol. PKP, przystanek PKS.

 

Urząd gminy, MO, apteka, ośrodek zdrowia, łaźnia, GS, poczta, szkoła podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, restauracja „Wisienka”, motel, stacja benzynowa.

 

Pierwsza wzmianka o Kamieńsku pochodzi z 1291 roku i dotyczy kościoła parafialnego. W 1374 roku regentka królowa Elżbieta nadała wsi Kamieńsk, stanowiącej własność Małgorzaty i jej syna Pawła z Krzykos, prawa miejskie. Odnowienie przywileju wystawił Władysław Jagiełło w 1420 roku. Po wielkim pożarze w I poł. XVI wieku nastąpił upadek miasta. Do odbudowy przyczynili się właściciele Kamieńska, Przerębscy, z których Jan Przerębski wydał w 1591 roku statut modyfikujący niektóre postanowienia przywileju królewskiego. Ani to, ani następne uprawnienia uzyskane w XVII i XVIII wiekach nie ożywiły miasteczka, w którym większość mieszkańców była rolnikami. W 1870 r. Kamieńsk utracił prawa miejskie.

 

Dni grozy i zniszczenia przeżył Kamieńsk w czasie działań wojennych w początkach września 1939 roku. Naloty hitlerowskich bombowców zamieniły prawie całą osadę w gruzy a wkraczające oddziały pancerne dokonały rzezi niewinnej ludności.

 

W dawnym Rynku kościół parafialny p. w. św. Piotra i Pawła wybudowany w roku 1899-1904 na miejscu starego z 1540 roku, wg proj. arch. Feliksa Nowickiego. Na skwerze pomnik upamiętniający martyrologię II wojny światowej.

 

W Polsce Ludowej przed Kamińskiem otwierają się nowe perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego.

 

P.T.T.K. – Oddział w Piotrkowie Tryb.

 

ZG. Piotrków Tryb. 794 8.74 2.500 szt. Cp-26/779

I rzeczywiście, przed Kamieńskiem otworzyły się nowe perspektywy. Rozwój nastąpił w związku z dogodnym położeniem blisko złóż węgla brunatnego, które znaleziono na terenie ościennej gminy. Tuż obok samego Kamieńska została usypana góra z piasku żwiru, iłu itp. zebranego z odkrywki Bełchatów, powstał tam później ośrodek rekreacyjny. A sam Kamieńsk w 1994 roku odzyskał prawa miejskie.

Listopad 2022 r., fot. Paweł Dudek

562 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj