Koperta z propagandowym stemplem z czasów po drugiej wojnie światowej (Gidle – Radomsko, 1951 r.)

Od Czytelnika otrzymałem ciekawe skany koperty z przesyłki wysłanej zapewne w 1951 roku. Zawiera ona ciekawy stempel z propagandową odezwą.

Koperta jest zaadresowana do Wydziału Oświaty w Radomsku. Na trzech znaczkach znajduje się wizerunek Prezydenta Polski i Przewodniczącego Rady Państwa Polski w latach 1947-1952 Bolesława Bieruta. Znaczki są podstemplowane. Data dzienna przyjęcia przesyłki jest trochę rozmyta, ale skoro na znaczkach znajduje się Bierut, to pewnie chodzi o rok 1951 – tak wygląda odbicie datownika. Przesyłka nadana jest z Gidel, choć na odwrocie, w miejscu gdzie powinny znajdować się dane nadawcy znajduje się pieczęć z adresem radomszczańskim. Zwraca uwagę dość duża pieczęć postawiona pod danymi adresata. Oto treść tej pieczęci, zrekonstruowana, bo akurat na tej kopercie odbicie nie jest widoczne w całości:

Żądamy zakazu broni atomowej.
Rząd który pierwszy użyje broni
atomowej – będzie potępiony przez
ludzkość jako zbrodniarz wojenny!

Takie właśnie hasła propagandowe były popularnym elementem stemplowanym na przesyłkach po drugiej wojnie światowej. W czasach zimnej wojny (konflikt ideologiczny i polityczny między blokiem wschodnim z ZSRR na czele, a blokiem zachodnim z USA na czele) użycie broni atomowej wydawało się realne. Jednocześnie po doświadczeniach drugiej wojny światowej świadomość skutków jej użycia sprawiała, że ludzie naprawdę się obawiali kolejnego konfliktu o zasięgu globalnym. Mógłby on pochłonąć jeszcze więcej ofiar niż niedawno zakończona wojna.

775 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj