Koperta z tekstem na 720-lecie Radomska

Zacznę od tego, że zbieram właściwie tylko pocztówki i tak naprawdę to z drobnymi wyjątkami, ale nie interesują mnie medale, banknoty, znaczki czy koperty. A tymczasem trafiła w moje ręce ciekawa tematyczna koperta, nawiązująca do 720-lecia Radomska, które to umownie przypadało w 1986 roku. Koperta ta ma wymiary ok. 162 x 113 mm. Postanowiłem ją zachować, a pod spodem cytuję tekst znajdujący się na niej (zachowując oryginalną pisownię). W tekście znajdują się błędy, jest on też przesycony propagandą PRL-owską. Obydwie nazwy ulic są nieaktualne. Ulica Świerczewskiego to dziś Przedborska, a Armii Czerwonej to Krakowska.

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

Styczeń 2022 r., fot. Paweł Dudek

720-LECIE RADOMSKA

Radomsko miasto powiatowe położone jest na skraju Wyżyny Łódzkiej, w dolinie rzeki Radomki – 230 m n.p.m. Prawa miejskie otrzymało od księcia Sieradzkiego Leszka Czarnego w 1266 r. Miasto powstało w prastarej ziemi Sieradzkiej na skrzyżowaniu średniowiecznych traktów, prowadzących z Wrocławia przez Wieluń i Przedbórz na Ruś oraz – solnego z Bochni do Wielkopolski.

W średniowieczu było środkiem rzemieślników i kupców. Dorobek rozwijającego się powoli miasta niszczony często pożarami i przemarszami wojsk w czasie 30 – letniej wojny oraz najazdu szwedzkiego.

Budowa kolei warszawsko-wiedeńskich, wpłynęła decydująco w następnych latach na rozwój przemysłowy miasta, które od 1846 r. posiadało swoją stację

Dobre połączeie komunikacyjne i taniość siły roboczej przyciągało kapitał obcy, a szczególnie niemiecki i francuski. W 1879 r. Francuzi zakładają „Metalurgię” – dzisiejsza „Komuna Paryska”. W 1886 r. B-cia THonet Mundus wznoszą Fabrykę Mebli Giętych, dzięki której Radomsko stało się „Kolebką” meblarstwa w Polsce.

W czasie najazdu hitlerowskiego i okupacji Radomsko poniosło olbrzymie straty. Tysiące ludzi zginęło w obozach i więzieniach. Wiele tysięcy ofiar stanowili Żydzi z radomszczańskiego getta, masowo transportowani do obozów zagłady bądź rozstrzelani za miastem na cmentarzu przy ul. Świerczewskiego.

Ziemia Radomszczańska była jednym z największych ośrodków podziemia partyzanckiego. włożyła duży wkład do walki z okupantem hitlerowskim i chlubnie zapisała się do kart dziejów tego okresu.

Obelisk w Ojrzeniu upamiętnia miejsce odbycia pierwszej sesji Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Konspiracji – 30. VII. 1944 r.

Pomnik żołnierzy – partyzantów w Ewinie wskazuje datę i miejsce stoczenia słynnej bitwy z okupantem przez III Brygadę A. L. im. gen. Bema 13. IX. 1944 r.

Wiele innych pomników – miejsc walki i męczeństwa rozmieszczonych na ziemi radomszczańskiej, pozostanie symbolem bohaterskiej walki z najeźdźcą hitlerowskim, a takie m Powstaniu Styczniowym w 1863/4 r.

16 Stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone. Od tego czasu dokonały się olbrzymie zmiany ekonomiczne, kulturalne i społeczne. Z dawnego miasta rzemieślników i kupców – przekształciło się w duży ośrodek przemysłowy z wysuniętym na czoło przemysłem meblarskim, dzięki wybudowaniu tu największej w Polsce Fabryki Mebli Giętych „Fameg”, której wyroby znane są szeroko na świecie. Obecnie miasto liczy 40 tysięcy mieszkańców. Społeczeństwo Ziemi Radomszczańskiej ofiarnie pracuje dla dobra rozwoju miasta i powiatu, obchodząc go w 1986 r. 720-lecie swojego powstania.

Zabytki Kościół i Klasztor O. O. Franciszkanów ufundowany przez Wł. Łokietka w 1328 r. Obok klasztoru znajduje się zajazd zwany „Austeria”.

W narożu dawnego rynku jest kościół parafialny p. w. św. Lamberta wzniesiony w 1869-76 r. według projektu Konstantego Wojciechowskiego.

Przy ul. A. Czerwonej zabytkowy kościół modrzewiowy p. w. św. Marii Magdaleny z prezbiterium z XVI w. Ratusz wybudowano w 1857 r.

W Ratuszu mieści się Muzeum Regionalne w Radomsku. W 40-lecie PRL wybudowano Zaklady przem. „Mostostal”, Fabryke Maszyn, Zakłady Mebli Giętych i inne.

Rada Państwa o d z n a c z y ł a były powiat radomszczański w 1969 roku Krzyżem Grunwaldu II Klasy.

Oprac. Stanisław Dobosz TPPR

wusp r-sko 917 6.500 12,87

555 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj