Ks. Wincenty Nowicki

Urodził się 10 maja 1810 roku w Brześciu Kujawskim. W wieku 17 lat, w sierpniu 1827 roku wstąpił do zakonu pijarów, a w 1833 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1835 roku rozpoczął posługę w kościele w Strzałkowie, oczekiwał w tym czasie na zgodę Stolicy Apostolskiej, by przejść do grona księży diecezjalnych. Był jednocześnie nauczycielem dzieci Ksawerego Biedrzyckiego (dzierżawca ekonomii gidelskiej). W 1836 roku otrzymał stosowny dekret, ale w Strzałkowie pozostał do lipca tego roku, żeby dokończyć nauczanie dzieci Biedrzyckiego. W latach 1838-1845 pracował w parafii Żytno, a w latach 1845-1884 pracował w parafii Gidle, gdzie zmarł 1 lutego 1884 roku. W kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach znajduje się jego pomnik (tuż za wejściem, po lewej stronie). Jest tam informacja, że w miejscowej parafii pracował aż 39 lat i był dziekanem radomskim.

ks_wincenty_nowicki_pomnik2018 r., fot. Paweł Dudek

1294 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj