Ksiądz Józef Bartecki

Urodził się 18 marca 1904 roku w Brzeźnicy Starej w rolniczej rodzinie. Ukończył szkołę podstawową w swojej miejscowości, a potem kontynuował naukę w gimnazjum w Radomsku w w Liceum im. Piusa X we Włocławku. W latach 1924-1929 był studentem filozofii i teologii w Seminarium Duchownym we Włocławku. Studia kontynuował w 1929 roku w Krakowie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1929 roku w Katedrze świętej Rodziny w Częstochowie.

W latach 1929-1930 był wikariuszem w parafii Przystajń. W latach 1930-1932 był wikariuszem w parafii w Rząśni. W latach 1932-33 był wikariuszem w parafii Św. Lamberta w Radomsku. W roku 1933 był wikariuszem w parafii w Truskolasach. W latach 1933-1936 był wikariuszem w parafii Siemkowice. W latach 1936-1937 był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Częstochowie. W 1937 roku został proboszczem. Jego pierwszym miejscem posługi na tym stanowisku była parafia w miejscowości Przedmość. 9 listopada 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Był przetrzymywany w więzieniu w Radogoszczy. 15 stycznia 1940 roku został zwolniony z nakazem natychmiastowego opuszczenia utworzonej przez Niemców na okupowanych terenach prowincji Warthegau (Kraj Warty). W związku z tym został przeniesiony przez biskupa częstochowskiego do części diecezji znajdującej się w zarządzanym przez Niemców Generalnym Gubernatorstwie. W latach 1940-1944 był wikariuszem w parafii Kruszyna. Od 1944 roku był administratorem w parafii Garnek. 7 maja 1944 roku niemiecki żandarm zginął w walce z polskimi partyzantami z Armii Krajowej, którzy przechodzili przez Garnek. 13 maja Niemcy w odwecie podpali we wsi kilka domów oraz kościółek parafialny. Gdy ksiądz Bartecki próbował wejść do wnętrza, by ratować Najświętszy Sakrament, został przez Niemców postrzelony, upadł przed zakrystią i spłonął żywcem wraz ze swą świątynią. Pochowany został na cmentarzu w Garnku.

824 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj