Ksiądz Roch Rendschmidt

Jednym z najstarszych zachowanych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Niedośpielinie jest grób księdza Rocha Rendschmidta. Postanowiłem znaleźć informacje na temat tego kapłana.

Grudzień 2022 r., fot. Paweł Dudek

Roch Rendchmidt urodził się 27 lipca 1830 roku w Wieluniu, jednakże napis na nagrobku podaje, że urodził się dokładnie miesiąc wcześniej.  Był synek Franciszka i Katarzyny z Mauerów. W 1846 roku ukończył szkołę powiatową w Wieluniu i wstąpił do zakonu Bernardynów w Świętej Annie, w ówczesnym powiecie radomszczańskim. Rendschmidt w zakonie przyjął imię Pantaleon, a studia ukończył już w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 stycznia 1854 roku we Włocławku od sufragana biskupa Tadeusza Łubieńskiego. Będąc zakonnikiem pełnił funkcję kaznodziejską w klasztorach w Górze Kalwarii, Świętej Annie i Łęczycy. W 1864 roku, po powstaniu styczniowym Bernardyni ze Świętej Anny musieli się wyprowadzić, co było związane z kasatą (likwidacją) klasztorów. W ich miejsce wprowadziły się mniszki dominikańskie, które mają tam swoją siedzibę do dziś. Rendschmidt trafił z Łęczycy do Widawy. W diecezji włocławskiej od 9 listopada 1866 roku do 30 lipca 1868 roku pełnił obowiązki wikariusza parafii Strońsko. Proboszczem parafii Kamionacz  był od 30 lipca 1868 roku do 20 marca 1878 roku. Najprawdopodobniej w kwietniu 1874 roku sekularyzował się, tzn. przestał być zakonnikiem zakonu Bernardynów, ale pozostał księdzem. W parafii Drużbin jako administrator pracował od 20 marca 1878 roku do 29 kwietnia 1896 roku. W Skęczniewie pracował od 29 kwietnia 1896 roku do 11 maja 1907 roku. Od 11 maja 1907 roku był proboszczem parafii w Niedośpielinie i zastąpił na tym stanowisku ks. Piotra Ostaniewicza, który odszedł do parafii w Skęczniewie. Rendschmidt zmarł w Niedośpielinie 9 stycznia 1909 roku i został tam pochowany. Nowym proboszczem w Niedośpielinie został ks. Wacław Szczotkowski, który przybył z parafii w Kwiatkowicach.

Podpis księdza Rocha Rendschmidta (zapis po rosyjsku) pochodzący z księgi parafialnej w Kamionaczu, rok 1870

Grób księdza Rocha Rendschmidta znajduje się niedaleko pierwszej alejki po lewej stronie od wejścia na cmentarz. Grób ma formę prostokątnego murowanego cokołu, zwężającego się ku górze, z ozdobnym również murowanym krzyżem u szczytu. Z informacji zawartych na przedniej ściance możemy dowiedzieć się, że ksiądz Roch Rendschmidt urodził się 27 czerwca 1830 roku, a zmarł 9 stycznia 1909 roku. Data urodzin jest więc przesunięta o miesiąc w stosunku do informacji, które uzyskałem z innych wiarygodnych źródeł. Warto zwrócić uwagę, że nagrobek księdza nie jest odwrócony w kierunku współczesnej alejki wiodącej przez cmentarz, ale stoi do niej tyłem. Może to świadczyć o innej organizacji tego cmentarza w początkach XX wieku.

Grudzień 2022 r., fot. Paweł Dudek

Grudzień 2022 r., fot. Paweł Dudek

832 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj