Ksiądz Władysław Maciąg

Władysław Maciąg urodził się 14 maja 1916 roku w Śliwakowie, w parafii Zawada. Był synem Antoniego i Agnieszki z domu Musiał. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1936 roku w Gimnazjum Biskupim w Sandomierzu. W latach 1936-1941 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1941 roku z rąk biskupa Teodora Kubiny, ordynariusza częstochowskiego, w kościele SS. Sercanek w Krakowie. Jako wikariusz pracował w pięciu parafiach. Potem był proboszczem w Wilkowiecku, Borze Zapilskim, Gnaszynie, Blachowni (za jego czasów do kościoła zakupiono nowe dzwony), Osjakowie (za jego czasów zakupiono nowe dzwony), u Jana Chrzciciela w Sosnowcu, Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, w parafii św. Lamberta w Radomsku (1984-1991). W czasie posługi w Radomsku ksiądz Maciąg zaangażował się w działalność struktur Solidarności, organizując msze święte i zebrania, wspierał też duchowo. 30 czerwca 1991 roku z Radomska przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży w Częstochowie. Zmarł 23 października 1991 roku w Częstochowie. Znalazłem informację mówiącą, że jest pochowany na jednym z cmentarzy w Radomsku, ale na razie nie udało mi się tego potwierdzić.

W moich zbiorach znajdują się dwa pamiątkowe obrazki ze mszy jubileuszowej, która odbyła się w 50-tą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Władysława Maciąga. Msza ta miała miejsce w 1991 roku w kościele pw. Św. Lamberta.

Obrazek nr 1

Obrazek nr 1, rewers

Obrazek nr 2

Obrazek nr 2, rewers

262 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj