Legionista pisze z Kamieńska… Pamiątka czasów pierwszej wojny światowej

Poniżej znajduje się karta pocztowa, którą w czasie pierwszej wojny światowej wysłał żołnierz przebywający w Domu Rekonwalescentów Legionów Polskich w Kamieńsku (choć znajdował się on na terenie dzisiejszych Gomunic). Karta jest adresowana do kobiety, na pewno nie żony, ani też jeszcze nie narzeczonej tego żołnierza. Treść wiadomości jest całkiem czytelna. Mam jednak trudności z odczytaniem podpisu pod wiadomością, a także danych nadawcy. List wysłano 5 maja (odręcznie napisana data) 1917 roku (pieczęć). Na uwagę zasługuje orzełek legionowy znajdujący się nad polem z danymi nadawcy. O Domu Rekonwalescentów (Domu Uzdrowieńców) pisałem przy okazji przedstawienia tablicy pamiątkowej, znajdującej się w Gomunicach.

687 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj