Leon Zawistowski (żołnierz)

Urodził się 19 listopada 1873 roku w Kijowie. Od 1891 służył w armii rosyjskiej, a od 27 października 1918 w armii polskiej. 1 stycznia 1927 roku został mianowany generałem brygady. W roku następnym przeszedł w stan spoczynku. Mieszkał w Białej Szlacheckiej w pow. radomszczańskim, gdzie prawdopodobnie zmarł po 1938 roku. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 klasy i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

1268 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj