Łódź: tablica upamiętniająca nadanie praw miejskich. Co to ma wspólnego z naszym regionem?

W Łodzi, na rogu ul. Piotrkowskiej 1 i Placu Wolności znajduje się ratusz miejski. Jest to budynek z 1827 roku. Umieszczono na nim tablicę upamiętniającą m.in. nadanie praw miejskich Łodzi.

Oto treść z tej tablicy:

EX NAVICULA NAVIS
1423 – 1823 – 1973
W ROKU JUBILEUSZOWYM
550 ROCZNICY NADANIA
PRZEZ KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁĘ
PRAW MIEJSKICH OSADZIE LODZIA
ORAZ
150 ROCZNICY SPROWADZENIA
PRZEZ RZĄD KRÓLESTWA POLSKIEGO
PIERWSZYCH TKACZY
KTÓRZY DALI POCZĄTEK
ROZWOJOWI PRZEMYSŁU
WŁÓKIENNICZEGO

RADA NARODOWA M.ŁODZI
ŁÓDŹ LIPIEC 1973

Słowa „EX NAVICULA NAVIS” tłumaczymy jako „z łódeczki łódź”, co nawiązuje do historii miasta, powstałego z małej wioski.

Powracając do tematu zawartego w tytule artykułu – co wspólnego ma opisywana tablica z naszym regionem? Otóż wiąże się z tym nadanie praw miejskich dla Łodzi. Dokument ten wydał król Władysław Jagiełło w Przedborzu, w dzień Św. Marty , 29 lipca 1423 roku. Jagiełło lokował miasto na prawie magdeburskim. Zezwolił na cotygodniowe targi w środy oraz dwa doroczne jarmarki – w dzień po Bożym Ciele i w dzień po Wniebowzięciu św. Marii Dziewicy Chwalebnej. Informacja o miejscu nadania praw miejskich nie znalazła się co prawda na tablicy z łódzkiego ratusza, ale za to w Przedborzu, również na ratuszu, taka informacja już jest. To jednak materiał na kolejny artykuł.

2126 razy oglądano od początku 2 razy oglądano dzisiaj