Mała kapliczka słupowa przy wjeździe na teren dawnego młyna Wójcik

Wjeżdżając na teren dawnego młyna Wójcik można po prawej stronie, kilka metrów od drogi zobaczyć kapliczkę słupową.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Nie jest to imponujący obiekt. Na małej betonowej posadzce wzniesiono murowany słup, nieco zwężający się do góry. Z niego wychodzi metalowy krzyż z drobnymi elementami dekoracyjnymi i wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Pod kapliczką znajdują się kwiaty, okoliczni mieszkańcy dbają o ten obiekt.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

633 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj