Marmurowa tablica z łacińskim tekstem (klasztor Franciszkanów w Radomsku)

Ten artykuł dodałem 27.11.2018 roku

W budynku klasztoru Franciszkanów w Radomsku, niemal na wprost wejścia od strony dziedzińca znajduje się marmurowa tablica. Tekst znajdujący się na niej napisany jest po łacinie. Moja znajomość tego języka wraz z kolejnymi latami od ukończenia studiów zmniejsza się. Na szczęście obok tablicy znajduje się jej tłumaczenie, możemy się więc zapoznać z dość ciekawymi napisami. Na początek tekst łaciński.

marmurowa_tablica_klasztor_franciszkanow_radomsko_1

MONASTERIUM REGALE
BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE NATAE ET S.CRUCIS EXALTATAE
A VLADSLAO LOKTICIO REGE CAEPTAM ERECTUM
PRO FRATRIBAS S.FRANCISCI MINORUM CONVENTUALIAM ANNO 1328.
PATRAI VASTANTE EXOTICO MILITE ET INCENDIIS OPPIDANIS
DIUTINE VACATUM DIREPTAM. FRATRES BREZNICAM COMPULIT.
DEIN ANNO DOMINI 1543
SIGISMUNDI I REGINA SFORCIA MALTUM INSTANTE
LOCO HAIC ADSCITI IN PARTE DIREPTA RECEPERE SE
PER TANC INIBI ET HIC SUA APTE RECEPTACULA LIGNO
COMPOSITA INCOLAVERE ASQUE AC:

PROVIDENTIA DEI MAGNIFICA
PAUPERTATE S.FRANCISCI DOMINA
PARSIMONIA FRATRUM HOSPITA
OPE PIORAM PRAELATORUM

STRENUO LABORE SUORUM BARTODZEANORUM,
CURA ARP.M.(WĄSOWSKI)
OPUS HOC LATERIFICARI CAEPTUM ANNO 1728
STETIT CUM FORNICE ET CELSA TURRI ECCLCSIAE
ANNO 1737 IDIBUS SEPTEMBRIS

marmurowa_tablica_klasztor_franciszkanow_radomsko_2

Poniżej znajduje się tłumaczenie na język polski.

Klasztor Królewski Narodzenia N. Marii Panny i Podwyższenia Św. Krzyża. Przez króla Władysława Łokietka założony i wzniesiony dla Braci Mniejszych Św. Franciszka Konwentualnych w r. 1328. W czasie spustoszeń Ojczyzny przez obcych najeźdźców i przez pożary miejski klasztor dług był opuszczony i zrujnowany, a Bracia musieli się udać do Brzeźnicy, wreszcie w roku 1543, za wielkim poparciem Królowej Bony Sforcji, żony Zygmunta I, na to miejsce częściowo spustoszone przyjęci, zatrzymali się tu przez pewien czas i zamieszkali w drewnianych schronieniach, aż do czasu gdy przez wspaniałą opatrzność bożą i ubóstwo-panią Św. Franciszka, przez oszczędność-gospodynię Braci, dziełem pobożnych prałatów, usilną pracą swoich Bartodziejów, staraniem przew.O mgr (Wąsowskiego), budowa klasztoru murowanego rozpoczęta w r. 1728 została zakończona wraz ze sklepieniem i wyniosłą wieżą kościoła w r. 1737 13-go września.

marmurowa_tablica_klasztor_franciszkanow_radomsko_3

Ponadto, pod tłumaczeniem tekstu łacińskiego zapisano także dalszy ciąg, mówiący o tym, że w 1868 r. rząd Rosji Carskiej wywiózł zakonników do Kalisza, a klasztor został przekazany władzom państwowym. Kościołem opiekowali się księża diecezjalni.  W 1918 r. Franciszkanie powrócili do klasztoru w Radomsku.

Marmurowa tablica jest więc skrótem historii klasztoru od jego powstania prawie do połowy XVIII wieku. I właśnie z tego okresu ona zapewne pochodzi.

166 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj

Ważne info

1. Jestem autorem wszystkich artykułów (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
2. Jestem autorem wszystkich zdjęć (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
3. Zdjęcia w artykułach są aktualne w stosunku do daty opublikowania artykułu, tzn. zostały zrobione najpóźniej do miesiąca wcześniej (chyba, że zaznaczyłem, że jest inaczej w jakimś konkretnym przypadku).
4. Jeśli znalazłaś/-eś błąd, chcesz coś zasugerować, skrytykować, pochwalić, napisz na pawel@radomsk.pl
5. Punkty nr 1. i nr 2. oznaczają, że możesz sobie czytać, oglądać, ale nie kopiować. Jeśli jednak bardzo chcesz wykorzystać coś mojego, napisz na adres podany w punkcie 4, na pewno się dogadamy.