Medal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla Komisji Historycznej radomszczańskiego hufca ZHP

W dniu 16 stycznia 2023 roku odbyły się w naszym mieście obchody 78 rocznicy zakończenia niemieckiej okupacji. Po uroczystościach wręczono medale za wybitne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Pod pomnikiem Grobem Nieznanego Żołnierza złożono wiązanki kwiatów oraz znicze. Wśród składających hołd były władze miasta. O zakończeniu niemieckiej okupacji, która wiązała się z wkroczeniem armii radzieckiej na ziemie radomszczańskie pisałem w tym artykule.

16 stycznia 2023 r., fot. UM Radomsko

Po uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza uczestnicy przeszli do budynku przy ul. Mickiewicza 5. Odbyło się tam uhonorowanie osób wyróżnionych medalami oraz innymi odznaczeniami. Pan Arkadiusz Ciach oficjalnie przekazał kilkanaście odznaczeń. Złoty Medal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został przyznany m.in. Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko, a także Kręgowi Pokoleniowemu Łoś i Harcmistrzowi Stefanowi Bebłocińskiemu. We wszystkich trzech przypadkach Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP uzasadniało przyznanie medalu wybitnymi zasługami na rzecz tejże organizacji.

Mi jest tym bardziej miło, ponieważ od wielu lat jestem członkiem Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko i staram się działać na rzecz upamiętnienia dziejów harcerskich, które silnie związane z dziejami naszego regionu oraz Polski.

Złoty Medal Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Fot. Paweł Dudek

Legitymacja do Złotego Medalu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Fot. Paweł Dudek

Od lewej: harcmistrz Paweł Dudek, harcmistrz Anna Zatoń, harcmistrz Marian Stalka, harcmistrz Stefan Bebłociński, harcmistrz Zbigniew Sąciński

521 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj