Miejsca

W tym dziale znajdują się informacje o takich obiektach jak wille, zamki, pałace, dwory, kościoły, kapliczki, cmentarze, fabryki, ratusze, kamienice, domy, pomniki, tablice pamiątkowe, ulice, atrakcje (komercyjne, jak i niekomercyjne), obiekty przyrody, propozycje szlaków wycieczkowych.

497. Zbiorowa mogiła w Kajetanowicach (16.09.2021)
496. Kamień pamiątkowy w Piaskach (gmina Gidle)
(11.09.2021)
495. Dawna przedborska porodówka
(23.08.2021)
494. Przedbórz. Tablica upamiętniająca nadanie praw miejskich dla Łodzi
(23.08.2021)
493. Ratusz w Przedborzu
(22.08.2021)
492. Budynek banku spółdzielczego w Przedborzu
(22.08.2021)
491. Przydrożna kapliczka między Zagórzem a Karczowem
(22.08.2021)
490. Synagoga radomszczańskich chasydów w Krakowie (ul. Ciemna 10)
(4.08.2021)
489. Cmentarz żydowski w Przedborzu
(4.08.2021)
488. Pozostałości po cmentarzu przykościelnym w Niedośpielinie
(24.07.2021)
487. Tablica upamiętniająca Bronisława Skurę-Skoczyńskiego (ul. Skoczyńskiego w Radomsku)
(22.07.2021)
486. Tablice pamiątkowe na budynku Kinemy w Radomsku
(22.07.2021)
485. Cmentarz ewangelicki w Przedborzu
(22.07.2021)
484. Kinema w Radomsku
(22.07.2021)
483. Wioślarz przed Miejskim Domem Kultury w Radomsku
(20.07.2021)
482. Tablica poświęcona Andrzejowi Pełce przed kościołem w Niedośpielinie
(29.06.2021)
481. Droga między Kruszyną a Wielgomłynami. Miejsce wypadku śmigłowca w 2001 roku
(27.06.2021)
480. Grób rodziny Suchenich na cmentarzu w Gidlach
(27.06.2021)
479. Nagrobek Tekli z Rutkowskich Szusterskiej na cmentarzu w Niedośpielinie
(27.06.2021)
478. Gdzie była ulica Bartodziejska?
(27.06.2021)
477. Murowany nagrobek Ignacego Kozłowskiego i Anny z Szusterskich Kozłowskiej na cmentarzu w Niedośpielinie
(27.06.2021)
476. Stary kamieniołom w Hucisku gm. Gomunice
(26.06.2021)
475. Głaz z tablicą na pamiątkę sądów grodzkich, które odbywały się w Dobryszycach
(26.06.2021)
474. Dawny cmentarz ewangelicki w Przybyszowie
(22.06.2021)
473. Figura Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przed kościołem w Dobryszycach
(22.06.2021)
472. Dobryszyce. Obelisk postawiony w 10 rocznicę odzyskania niepodległości
(20.06.2021)
471. Figura Maryi przed kościołem w Niedośpielinie
(20.06.2021)
470. Grób Andrzeja Pełki w Niedośpielinie
(20.06.2021)
469. Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi Stefanowi Bernardowi Zagórowiczowi
(20.06.2021)
468. Pozostałości po cmentarzu epidemicznym przy ul. Jałowcowej w Radomsku
(19.06.2021)
467. Dwa wielkie i stare dęby naprzeciw dworu w miejscowości Odrowąż
(19.06.2021)
466. Epitafium dla ks. Stanisława Modrzyńskiego
(17.06.2021)
465. Kapliczka przy autostradzie w Stobiecku Szlacheckim
(14.06.2021)
464. Ciekawa kapliczka na drzewie na granicy gminy Radomsko i Kobiele Wielkie
(10.06.2021)
463. Składnica lnu w Kolonii Borowiecko zwana Stogownią
(8.06.2021)
462. Figura Św. Rocha (Niedośpielin)
(6.06.2021)
461. Kapliczka przy drodze do wsi Kubiki
(6.06.2021)
460. Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena w Woli Przedborskiej
(5.06.2021)
459. Młyn w Faliszewie
(5.06.2021)
458. Krzyż w miejscu śmierci partyzanta Antoniego Wiechowskiego ps. „Strug”
(4.06.2021)
457. Radomsko. Kapliczka na pamiątkę wszechświatowej wojny
(28.05.2021)
456. Grób rodziny Buczyńskich na cmentarzu w Gidlach
(3.05.2021)
455. Staw i ośrodek wypoczynkowy „Balaton” w Gomunicach (Wojciechowie)
(2.05.2021)
454. Popiersie Stanisława Staszica przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku
(2.05.2021)
453. Tablica poświęcona Stanisławowi Staszicowi przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 (2.05.2021)
452. Dom Rzemiosła w Radomsku
(2.05.2021)
451. Tam był dom rodzinny Herszela Grynszpana
(2.05.2021)
450. Pomnik Warszyca przed stadionem w Kamieńsku
(29.04.2021)
449. Dwór szlachecki rodziny Krzętowskich w Kletni
(28.04.2021)
448. Kościół Św. Lamberta
(28.04.2021)
447. Radomsko. Budynek, w którym mieściła się gmina żydowska, a w czasie wojny Judenrat
(28.04.2021)
446. Kamieńsk. Tablica pamiątkowa na 15 rocznicę odzyskania prawa miejskiego
(27.04.2021)
445. Kamieńsk. Tablica poświęcona żołnierzom wojny polsko-bolszewickiej
(27.04.2021)
444. Kamieńsk. Tablica pamiątkowa na 90 rocznicę odzyskania niepodległości
(26.04.2021)
443. Krzesło reżyserskie Stanisława Różewicza (na dziedzińcu MDK-u)
(25.04.2021)
442. Gidle. Pomnik upamiętniający 70 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
(25.04.2021)
441. Tablice pamiątkowe na ośrodku zdrowia w Gidlach
(25.04.2021)
440. Gidle. Krzyż upamiętniający misje święte naprzeciw strażnicy OSP
(25.04.2021)
439. Byliście kiedyś w radomszczańskiej wieży ciśnień? Nie? To zobaczcie
(20.04.2021)
438. Umschlagplatz w Radomsku
(18.04.2021)
437. Tam był cmentarz żydowski w Kamieńsku
(17.04.2021)
436. Kamienica przy ul. Kościuszki 13
(17.04.2021)
435. Obraz nad bramą wejściową na dziedziniec klasztoru Franciszkanów
(17.04.2021)
434. Tablica poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi (Miejski Dom Kultury w Radomsku)
(8.04.2021)
433. Dwie tablice ufundowane przez Związek Sybiraków (na ścianie kościoła Św. Lamberta)
(7.04.2021)
432. Radomsko. Obelisk upamiętniający 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(4.04.2021)
431. Kamieńsk. Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Nowakowi
(3.04.2021)
430. Metalowy krzyż za Kamieńskiem (przy drodze do Gomunic)
(3.04.2021)
429. Tablica upamiętniająca Dom Uzdrowieńców funkcjonujący w Gomunicach
(3.04.2021)
428. Tablica poświęcona Legionistom na murze kościoła w Gomunicach
(3.04.2021)
427. Kapliczka koło Zygmuntowa (z 1937 roku)
(2.04.2021)
436. Dawna szkoła we Włynicach
(2.04.2021)
435. Murowana kapliczka w Karkoszkach
(2.04.2021)
434. Dawna szkoła w Ewinie
(1.04.2021)
433. Kapliczka naprzeciwko Malutkie Resort
(31.03.2021)
432. Kapliczka upamiętniająca dwie ofiary Auschwitz-Birkenau (ul. Sucharskiego w Radomsku)
(31.03.2021)
431. Cygańskie groby między Kocierzowami, Gertrudowem i Wąglinem
(31.03.2021)
430. Grób polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku koło Pytowic
(28.03.2021)
429. Budynek przy przystanku kolejowym Kamieńsk
(28.03.2021)
428. Dwie tablice informacyjne poświęcone historii radomszczańskiego getta
(27.03.2021)
427. Tablica upamiętniająca 90-lecie radomszczańskiego harcerstwa
(27.03.2021)
426. Figura Matki Boskiej na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów
(27.03.2021)
425. Kamienica przy ul. Przedborskiej 35
(24.03.2021)
424. Pomnik KWP na Cmentarzu Starym w Radomsku
(24.03.2021)
423. Zbiorowa mogiła żołnierzy z pierwszej wojny światowej na Cmentarzu Starym w Radomsku
(22.03.2021)
422. Budynek starej olejarni (ul. Przedborska 20)
(21.03.2021)
421. Miejsce po dawnej kuźni (róg ulic Wyszyńskiego i Skoczyńskiego)
(21.03.2021)
420. Dom cadyka (ul. Przedborska 9)
(21.03.2021)
419. Epitafium poświęcone Kazimierzowi Soczołowskiemu na dziedzińcu klasztoru Franciszkanów
(9.03.2021)
418. Epitafium poświęcone Leonowi Kulskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów
(9.03.2021)
417. Tablica poświęcona Julianowi Kulskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów
(9.03.2021)
416. Tablica poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II – na budynku urzędu miasta
(2.03.2021)
415. Tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu – na budynku urzędu miasta
(2.03.2021)
414. Wytwórnia Wód Gazowanych z ul. Młodzowskiej 3
(2.03.2021)
413. Żydowskie ślady w Żytnie
(27.02.2021)
412. A tu był kiedyś balkon (klasztor Franciszkanów w Radomsku)
(25.02.2021)
411. Synagoga w Pławnie
(23.02.2021)
410. Tablica poświęcona represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom (klasztor Franciszkanów)
(23.02.2021)
409. Tablica poświęcona Ireneuszowi Dukalskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów
(22.02.2021)
408. Zamurowane wejście tuż pod kościołem Św. Lamberta
(21.02.2021)
407. Groby lotników na cmentarzu w Kobielach Wielkich
(10.02.2021)
406. Tablica poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej (na murze klasztoru Franciszkanów)
(7.02.2021)
405. Tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce na murze klasztoru Franciszkanów
(7.02.2021)
404. Gimnazjum Męskie Stanisława Niemca w Radomsku
(27.01.2021)
403. Grób Marcina Ziółkowskiego i Adolfa Zawadzkiego na Cmentarzu Starym w Radomsku
(25.01.2021)
402. Krzyż z tablicą pamiątkową poświęconą partyzantowi AK Krzysztofowi Beresowi
(21.01.2021)
401. Grób rodziny Brylów na cmentarzu w Kobielach Wielkich
(14.01.2021)
400. Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej
(12.01.2021)
399. Tryptyk w kościele Św. Rocha w Radomsku
(9.01.2021)
398. Zabytkowy herb na budynku dawnej szkoły rolniczej w Strzałkowie
(6.01.2021)
397. Kładka nad torami kolejowymi przy ul. Kościuszki
(4.01.2021)
396. Dawne ogrodzenie Radomszczańskiej Wielkiej Synagogi
(4.01.2021)
395. Tablica upamiętniająca powstanie Zorzy
(3.01.2021)
394. Okolice Dąbrowy Zielonej: pamiątkowy kamień z informacją o walkach partyzantów z Niemcami w dniu 19 sierpnia 1944 roku
(3.01.2021)
393. Tablica poświęcona Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii na ścianie dworca kolejowego w Radomsku
(31.12.2020)
392. Tablica upamiętniająca „Wrzenie Przedborskie”
(30.12.2020)
391. Pomnik Partyzantów Ziemi Przedborskiej
(30.12.2020)
390. Tablica poświęcona nauczycielom z terenów dawnego powiatu radomszczańskiego, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej
(29.12.2020)
389. Pomnik Reymonta na skwerze Marcina Ziółkowskiego w Radomsku
(28.12.2020)
388. Mały krzyż obok przystanku Sowinek
(28.12.2020)
387. Ekspozycja poświęcona Halinie Konopackiej w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
(28.12.2020)
386. Ekspozycja poświęcona Mariuszowi Czerkawskiemu w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
(19.12.2020)
385. Pomnik Reksia w Radomsku
(17.12.2020)
384. Kamienica przy al. Jana Pawła II pod nr 1
(13.12.2020)
383. Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna im. Rewolucji 1905 roku w Radomsku
(12.12.2020)
382. Figura Chrystusa w centrum miejscowości Chełmo
(8.12.2020)
381. Wielka żwirownia pomiędzy Tomaszowem a Stobieckiem Szlacheckim
(7.12.2020)
380. Tablica pamiątkowa w ścianie sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 4
(6.12.2020)
379. Figura Św. Jana Nepomucena w miejscowości Chełmo
(5.12.2020)
378. Tablica poświęcona Królowej Jadwidze na ścianie ratusza
(5.12.2020)
377. Trzy kopce koło Żytna
(30.11.2020)
376. Składnica drewna w Bloku Dobryszyce
(30.11.2020)
375. Kapliczka na skrzyżowaniu w Rogaczówku
(29.11.2020)
374. Bardzo stara żwirownia a następnie strzelnica w Bloku Dobryszyce
(28.11.2020)
373. Zapomniany młyn o nazwie Walek
(26.11.2020)
372. Budynek przy ulicy Joselewicza 2
(26.11.2020)
371. Opuszczony budynek i teren pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a Dobryszycką
(26.11.2020)
370. Tam, w lesie koło Włynic był kiedyś grób partyzanta z bitwy pod Ewiną
(25.11.2020)
369. Destylarnia a potem kamienica z ul. Sienkiewicza w Radomsku
(24.11.2020)
368. Kapliczka upamiętniająca potyczkę z czasów powstania styczniowego na górce koło Rogaczówka
(23.11.2020)
367. Opuszczone ogródki działkowe pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a ulicą Dobryszycką
(22.11.2020)
366. Pozostałości po gospodarstwie w Brylisku
(21.11.2020)
365. Kolonia Rędziny: piękna kapliczka z 1933 roku
(21.11.2020)
364. Cegielnia miejska z ul. 15-tego Grudnia, obecnej 11-tego Listopada (koło Famegu)
(19.11.2020)
363. Murowana kapliczka domkowa przy wjeździe do Silnicy
(18.11.2020)
362. Bazarek pod Grzybkiem
(18.11.2020)
361. Pomnik – macewa na terenie dawnego getta żydowskiego w Radomsku
(17.11.2020)
360. Kamienica przy pl. 3-go Maja 2 (14.11.2020)
359. Góra Chełmo
(12.11.2020)
358. Tajemniczy lastrikowy nagrobek na skraju Silnicy
(5.11.2020)
357. Dwór w Dziepółci
(5.11.2020)
356. Łazów. Piękna kapliczka Św. Jana Nepomucena
(3.11.2020)
355. Kamienica przy ul. Reymonta 8 i 10
(3.11.2020)
354. Lądowisko w Dmeninie
(1.11.2020)
353. Brama dobryszyckiego cmentarza i pamiątka z 1937 roku
(30.10.2020)
352. Prawdopodobne miejsce cmentarza cholerycznego w Smotryszowie
(27.10.2020)
351. Wiatrak przy ul. Górnej
(22.10.2020)
350. Dawna fabryka mebli Kohnów jako punkt na mapie The Kesselman Museum
(19.10.2020)
349. Pozostałości po niemieckim cmentarzu wojskowym kilka kilometrów za Radomskiem
(18.10.2020)
348. Torowisko wąskotorowe w ulicy Młodzowskiej
(7.10.2020)
347. Wapienniki w Smotryszowie
(30.09.2020)
346. Budynek przy ul. Żeromskiego 14
(27.09.2020)
345. Pomnik w Pieńkach Szczepockich
(26.09.2020)
344. Pomnik ofiar getta żydowskiego w Częstochowie
(25.09.2020)
343. Kapliczka w Lipiu
(20.09.2020)
342. Grób żołnierza Armii Krajowej niedaleko Gomunic
(17.09.2020)
341. Kościół w Borzykowej
(25.08.2020)
340. Dawny cmentarz choleryczny, tablice pamiątkowe, dąb pamięci, a to nie wszystko… Osobliwe miejsce koło Grodziska (gmina Żytno)
(23.08.2020)
339. Kamienica przy ul. Wyszyńskiego 23
(22.08.2020)
338. Szkoła w Borzykowej
(21.06.2020)
337. Urokliwa kapliczka Świętego Jana Nepomucena w Borzykowej, w drodze do Grodziska
(21.06.2020)
336. Dawny rynek w Pławnie
(20.06.2020)
335. Dziś park, kiedyś rynek – plac w centrum Żytna
(16.06.2020)
334. Okazały dąb – pomnik przyrody koło wsi Pierzaki w gminie Żytno
(16.06.2020)
333. Krzyż na kamieniu przy skrzyżowaniu drogi do Rogaczówka
(14.06.2020)
332. Pławno – miasto w latach 1544-1864
(14.06.2020)
331. Pomnik poświęcony żołnierzom z 7 dywizji piechoty (na skraju cmentarza w Borzykowej)
(14.06.2020)
330. Kościół w Krępie
(14.06.2020)
329. Folwark Młodzowy
(13.06.2020)
328. Kapliczka Świętego Piotra w lesie koło Pukarzowa
(12.06.2020)
327. Krzyż w Grodzisku z 1988 roku
(11.06.2020)
326. Trzy cmentarze w lesie zwanym Kurzelówką
(11.06.2020)
325. Wojnowice: kapliczka Św. Jana Nepomucena
(11.06.2020)
324. Ruiny zboru w Łapczynej Woli
(9.06.2020)
323. Dwór w Wojnowicach
(8.06.2020)
322. W Pukarzowie był kiedyś dwór
(8.06.2020)
321. Kamieniczka z podcieniami przy ulicy Narutowicza
(4.06.2020)
320. Żytno było niegdyś miasteczkiem…
(4.06.2020)
319. Dawny cmentarz w Żytnie
(4.06.2020)
318. Budynki na Kopcu
(3.06.2020)
317. Kościół w Rzejowicach
(24.05.2020)
316. Harcówka „Czarnej Trzynastki” i XIII „Czarnego” Szczepu przy ul. Sierakowskiego 19
(23.05.2020)
315. Synagoga przy ul. Przedborskiej 13 (22.05.2020)
314Krzyż przydrożny między Budami, Zagórzem a Ojrzeniem
(18.05.2020)
313. Brama wjazdowa dawnego ratusza
(18.05.2020)
312Dwór z parkiem, a potem PGR w Pytowicach
(17.05.2020)
311Tablica na cześć ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 roku na budynku poczty w Radomsku
(13.05.2020)
310Tablica poświęcona prof. Grzegorzowi Białkowskiemu (na ścianie kościoła Św. Lamberta)
(13.05.2020)
309Ławeczka z Reymontem przy ulicy Reymonta w Radomsku
(13.05.2020)
308Tablica upamiętniająca rozstrzelanych mieszkańców Silniczki w 1939 r.
(12.05.2020)
307Kaplica ariańska w Silniczce
(11.05.2020)
306Cmentarz ewangelicki w Michałopolu
(10.05.2020)
305Dawny cmentarz choleryczny przy ulicy Przedborskiej
(6.05.2020)
304Dawny cmentarz w Antoniowie
(29.04.2020)
303Pozostałości parku dworskiego w Widawce
(27.04.2020)
302Krzyż w miejscu masowej zbrodni między Kuźnicą a Antoniowem
(15.04.2020)
301Dawny Hotel Krakowski w Radomsku
(14.04.2020)
300. Obóz partyzancki Robotnika między Majkowicami a Bąkową Górą (14.04.2020)
299Reklama „Gazety Radomszczańskiej” na budynku przy ul. Przedborskiej
(11.04.2020)
298Park podworski w Smotryszowie
(11.04.2020)
297Grób O.O. Franciszkanów na Starym Cmentarzu w Radomsku
(11.04.2020)
296Samotny domek przy ulicy Młodzowskiej za przejazdem kolejowym
(11.04.2020)
295Trzy krzyże przy wjeździe do Piaszczyc
(10.04.2020)
294Dawne zbiorowe groby żołnierzy niemieckich w Lipowczycach
(9.04.2020)
293Okolice Majkowic: grób romskiej rodziny zamordowanej w czasie wojny przez Niemców
(29.03.2020)
292Cmentarz ewangelicki w Feliksowie
(22.03.2020)
291Dworek z reliktami parku w Przyborowie
(20.03.2020)
290Miejsce, gdzie w czasie wojny Niemcy zamordowali Polaków za ukrywanie Żydów
(18.03.2020)
289Miejsce zakopania ciał dwunastu żołnierzy KWP w lesie koło Bąkowej Góry
(15.03.2020)
288. Młyn Młodzowy
(14.03.2020)
287Kruszyna: tablica poświęcona pierwszemu prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego
(8.03.2020)
286Grób żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego na cmentarzu w Bąkowej Górze
(23.02.2020)
285Drzewa na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku
(23.02.2020)
284Szopka bożonarodzeniowa w klasztorze Dominikanów w Gidlach
(22.02.2020)
283Fabryka Giętych Mebli „Labor”
(9.02.2020)
282Zamek w Bąkowej Górze
(3.02.2020)
281Ulica Kupczyńskiego w 2020 roku
(2.02.2020)
280Była sobie szkoła imienia Konspiracyjnego Wojska Polskiego – jedyna w Polsce
(2.02.2020)
279Tryptyk z Pławna w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1.02.2020)
278Tablica poświęcona św. Franciszkowi na ścianie radomszczańskiego klasztoru
(26.01.2020)
277Tablica poświęcona Stanisławowi Sankowskiemu na ścianie klasztoru Franciszkanów
(26.01.2020)
276Przerąb był kiedyś miasteczkiem
(22.01.2020)
275Kapsuła czasu przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku
(21.01.2020)
274Szyb solny na Bukowej Górze
(21.01.2020)
273. Dawny basen odkryty w Radomsku
(17.01.2020)
272. Dawne warsztaty Elektryka
(12.01.2020)
271. Stara tablica informacyjna z planem osiedla 16 Stycznia i Kowalowiec
(12.01.2020)
270. Poręba – opuszczone gospodarstwo niedaleko wsi Rączki
(5.01.2020)
269. Kaplica na Starym Cmentarzu
(4.01.2020)
268. Tablica poświęcona pamięci rodziny Suchenich w klasztorze Dominikanów w Gidlach
(31.12.2019)
267. Dwór Małachowskich w Bąkowej Górze
(30.12.2019)
266. Młyn Wójcik
(23.12.2019)
265. Bocznica kolejowa firmy Metalurgia S.A., wcześniej Zakładów Przemysłowych „Komuna Paryska”
(14.12.2019)
264. Stary Cmentarz w Radomsku: symboliczna tablica poświęcona hr. Szabolesowi De Horthy
(30.11.2019)
263. Fragmenty torów na ul. Młodzowskiej (poza bocznicą Famegu)
(24.11.2019)
262. Wieża ciśnień – Grzybek
(20.11.2019)
261. Cmentarz żydowski w Radomsku
(17.11.2019)
260. Grób Reymonta na Powązkach
(16.11.2019)
259. Stary dąb z kapliczkami w Brylisku
(15.11.2019)
258. Cmentarz choleryczny za Strzałkowem
(14.11.2019)
257. Szkoła w Suchej Wsi
(5.11.2019)
256. Samotna kapliczka za Strzałkowem
(4.11.2019)
255. Tajemniczy obelisk z krzyżem w Brylisku
(4.11.2019)
254. Kapliczka w Jasieniu
(3.11.2019)
253. W dworku między Kobielami a Żytnem mieszkał kiedyś minister Józef Beck
(3.11.2019)
252. Historia dwóch prawie takich samych tablic
(1.11.2019)
251. Ostatni dom przy ulicy Krańcowej
(27.10.2019)
250. Zapomniany cmentarz ewangelicki w Konradowie
(27.10.2019)
249. Nieistniejący hotel „Zygmunt” w Radomsku
(19.10.2019)
248. Bocznica Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Radomsku
(15.10.2019)
247. Dawny cmentarz choleryczny w miejscowości Ruda koło Gidel
(5.10.2019)
246. Krajobrazy z wieży balonowo-widokowej
(28.09.2019)
245. Duże zmiany w kapliczce Św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu dróg do Orzechowa, Orzechówka i Cadowa
(23.09.2019)
244. Kamienica przy ul. Reymonta 54
(22.09.2019)
243. Budynek sklepu (baru) we Fryszerce
(17.09.2019)
242. Bocznica kolejowa Bacutilu, magazynu paliw, składu opału i składnicy drewna
(16.09.2019)
241. Reymont w tylickiej golgocie
(9.09.2019)
240. Dawny cmentarz ewangelicki w Hucie Porajskiej
(29.06.2019)
239. Kapliczka w Kletni (przy drodze do Wójcika)
(27.06.2019)
238. Kapliczka przy drodze na cmentarz w Bąkowej Górze
(27.06.2019)
237. Budynek plebanii w Bąkowej Górze
(27.06.2019)
236. Tunel pod torami w Kletni
(27.06.2019)
235. Gomunice. Obelisk poświęcony walczącym o wolną i niepodległą Ojczyznę
(21.06.2019)
234. Dawny cmentarz ewangelicki nieopodal Huty Brudzkiej
(20.06.2019)
233. Dawny cmentarz ewangelicki w Krerach
(15.06.2019)
232. Radomszczański wątek na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
(13.06.2019)
231. Kapliczka naprzeciw kościoła w Gorzędowie
(12.06.2019)
230. Czworościenna murowana kapliczka w miejscowości Przerąb
(11.06.2019)
229. Bocznica kolejowa Famegu
(11.06.2019)
228. Masłowice. Tablica ku pamięci Polaków rozstrzelanych w 1943 roku
(11.06.2019)
227. Kapliczka przy stawie w Stobiecku Szlacheckim
(7.06.2019)
226. Kapliczka na skraju miejscowości Kalinki, pod lasem
(7.06.2019)
225. Kapliczka Wiśniewskich w Biestrzykowie Małym
(7.06.2019)
224. Budynek po szkole w miejscowości Chełmo
(6.06.2019)
223. Figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Przerąb
(4.06.2019)
222. W miejscowości Przerąb kiedyś znajdował się zamek
(3.06.2019)
221. Dwór w Granicach
(2.06.2019)
220. Figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Dęba
(2.06.2019)
219. Gorzędów. Tablica poświęcona trzem żołnierzom KWP
(2.06.2019)
218. W Radomsku rosła sobie topola włoska. Była najgrubsza w Polsce!
(1.06.2019)
217. Grób w środku lasu koło Fryszerki – pamiątka po oddziale „Jędrusiów”
(26.05.2019)
216. Lamus w Gorzędowie
(25.05.2019)
215. Budynek dawnej palarni kawy „Olimpia” w Kolonii Borowiecko
(25.05.2019)
214. Bocznica składu opału z ulicy Św. Rozalii
(22.05.2019)
213. Ulica Reymonta jeszcze z drzewami (maj 2019 r.)
(20.05.2019)
212. Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy wjeździe do Bąkowej Góry
(10.05.2019)
211. Kamienica z orłami
(10.05.2019)
210. Pomnik Warszyca na placu przed kościołem w Rzejowicach
(9.05.2019)
209. Kapliczka w Kuźnicy
(9.05.2019)
208. Pomnik ku pamięci mieszkańców Kuźnicy (i okolicy), którzy zginęli z rąk hitlerowców
(9.05.2019)
207. Grób powstańców styczniowych na cmentarzu w Bąkowej Górze
(8.05.2019)
206. Ruiny zamku w Majkowicach
(8.05.2019)
205. Pomnik Warszyca przed szkołą w Rzejowicach
(5.05.2019)
204. Nieczynny młyn w Rzejowicach
(4.05.2019)
203. Okolice Widawki: pomnik upamiętniający żołnierzy AK i członków Szarych Szeregów
(4.05.2019)
202. Kapliczka (a nawet dwie) na skrzyżowaniu ul. Reja i Górnickiego
(3.05.2019)
201. Grób Nieznanego Żołnierza w Strzelcach Małych
(2.05.2019)
200. Nieczynna rozlewnia wody w Granicach (gmina Masłowice)
(2.05.2019)
199. Jak wyglądała fabryka Towarzystwa Akcyjnego Mebli Wiedeńskich Jakuba i Józefa Kohnów, późniejsza Fabryka Mebli Giętych „Mazowia” S. A.?
(30.04.2019)
198. Tablica poświęcona Wandzie Malczewskiej na ścianie kościoła w Żytnie
(30.04.2019)
197. Tablica poświęcona żołnierzom 27 pułku AK na ścianie kościoła w Żytnie
(30.04.2019)
196. Tablica poświęcona Karolowi Kutnickiemu na ścianie kościoła w Żytnie
(29.04.2019)
195. Dwór Siemieńskich w Żytnie
(28.04.2019)
194. Figura Maryi przed kościołem w Żytnie
(28.04.2019)
193. Bocznica smołowni z ulicy Reja
(27.04.2019)
192. Tablica upamiętniająca 640-lecie wzniesienia klasztoru Franciszkanów
(25.04.2019)
191. Tablica na 700. rocznicę przybycia Franciszkanów do Radomska
(25.04.2019)
190. Mural poświęcony Januszowi Różewiczowi (ul. Kościuszki 13 w Radomsku)
(25.04.2019)
189. Kapsuła czasu zakopana przy ul. Kościuszki w Radomsku
(23.04.2019)
188. Kolejowa wieża ciśnień w Radomsku
(20.04.2019)
187. Historia nieistniejącego młyna Zielonki w Radomsku
(19.04.2019)
186. Kolej wąskotorowa Niechcice-Gorzkowice – najbliższa od Radomska kolej wąskotorowa
(15.04.2019)
185. Tor przecinający ulicę Młodzowską (na zakręcie)
(13.04.2019)
184. Dworek z początku XX wieku przy ul. Młodzowskiej w Radomsku
(13.04.2019)
183. Hotel Reymont w Łodzi
(16.03.2019)
182. Schron w okolicach dworca PKP w Radomsku
(16.03.2019)
181. Park Reymonta w Łodzi
(28.02.2019)
180.Tam Reymont zbierał materiały do „Ziemi obiecanej”
(19.02.2019)
179. W centrum Radomska były kiedyś… korty tenisowe
(17.02.2019)
178. Łódź: tablica upamiętniająca nadanie praw miejskich. Co to ma wspólnego z naszym regionem?
 (16.02.2019)
177. Sala poświęcona Reymontowi w Muzeum Miasta Łodzi
(10.02.2019)
176.Tam Reymont mieszkał w 1896 roku (ul. Wschodnia 50 w Łodzi)
(10.02.2019)
175. Murowana kapliczka z krzyżem w Żeleźnicy
 (27.01.2019)
174. Tablica poświęcona Henrykowi Piaseckiemu na ścianie kościoła w Kodrębie
 (27.01.2019)
173. Reymont i inni zasłużeni łodzianie na fresku przy ul. Piotrkowskiej
 (26.01.2019)
172. Wątek reymontowski w Muzeum Fabryki (Manufaktura w Łodzi)
 (24.01.2019)
171. Tam, gdzie król Kazimierz Wielki spadł z konia
 (10.01.2019)
170. Budynek WOPR-u na Fryszerce
 (10.01.2019)
169. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie
 (9.01.2019)
168. Konstrukcja wieży łódzkiej archikatedry
 (6.01.2019)
167. Nieukończona kaplica w Borowiecku
 (16.12.2018)
166. Kapliczka na skrzyżowaniu dróg w Gosławicach
 (16.12.2018)
165. Gosławice: tablica poświęcona poległym w latach 1939-1947
 (13.12.2018)
164. Meble Famegu w Polsce i na świecie
 (13.12.2018)
163. Cmentarz ewangelicki w Zalesiu (gmina Kodrąb)
 (13.12.2018)
162. Epitafium dla Zajączka przy ulicy Św. Rozalii
 (4.12.2018)
161. Kapliczka i tablica poświęcona żołnierzom podziemia (ulica Sanicka w Radomsku)
 (4.12.2018)
160. Krzyż poświęcony Stanisławowi Dziegciowi (na placu przy kościele Św. Leonarda w Bugaju)
 (4.12.2018)
159. Grób poległych lotników (na placu przy kościele Św. Leonarda w Bugaju)
 (4.12.2018)
158. Tablica poświęcona żołnierzom AK na ścianie kościoła w Cielętnikach
 (4.12.2018)
157. Pomnik partyzantów pod Krzętowem
 (2.12.2018)
156. Budynek przy ul. Kościuszki 10 w Radomsku
 (2.12.2018)
155. Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii
 (2.12.2018)
154. Pomnik dla hr. Romana Skarbka (na placu kościelnym w Bugaju)
 (27.11.2018)
153. Marmurowa tablica z łacińskim tekstem (klasztor Franciszkanów w Radomsku)
 (27.11.2018)
152. Radomszczański akcent w Oblęgorku
 (25.11.2018)
151. Dwie tablice poświęcone Kartuzom na kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach
 (25.11.2018)
150. Krzyż przed wejściem do kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach
 (24.11.2018)
149. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gidlach
 (20.11.2018)
148. Stara piwniczka na terenie dworu w Sekursku
 (18.11.2018)
147. Murowana kapliczka w drodze do Krzętowa
 (17.11.2018)
146. Młyn we Fryszerce
 (17.11.2018)
145. Malutkie. Miejsce zbrodni na młodej dziewczynie
 (17.11.2018)
144. Przeniesiono metalowy krzyż na skrzyżowaniu dróg do Orzechowa, Orzechówka i Cadowa
 (12.11.2018)
143. Co zmieniło się w kapliczce św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu dróg do Orzechowa, Orzechówka i Cadowa?
 (12.11.2018)
142. Pomnik AK i KWP w Woli Życińskiej
 (7.11.2018)
141. Pomnik Warszyca w Częstochowie
 (20.10.2018)
140. Orzechów: miejsce zrobienia krzyża brzozowego dla pielgrzymów – ciąg dalszy
 (20.10.2018)
139. Dwór i park w Kobielach Wielkich
 (19.10.2018)
138. Miejsce, gdzie urodził się Reymont
 (18.10.2018)
137. Odpocznij na ławce razem z Reymontem
 (17.10.2018)
136. Herb Radomska w… Chęcinach
 (7.10.2018)
135. Ulica Przedborska w Chęcinach
 (6.10.2018)
134. Kapliczka w Podświerku
 (30.09.2018)
133. Podświerk. Krzyż pielgrzymów z Gorzkowic
 (30.09.2018)
132. Nieznana bocznica kolejowa (wzdłuż ulicy Reymonta)
 (22.09.2018)
131. Dawny cmentarz ewangelicko-augsburski w Danielowie
 (17.09.2018)
130. Grób Feliksa Przyłubskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 (16.09.2018)
129. Zabytkowa lipa z Cielętnik
 (16.09.2018)
128. Kapliczka w Krerach (obok pomnika pomordowanych)
 (14.09.2018)
127. Krery. Pomnik zamordowanych w 1944 roku mieszkańców
 (14.09.2018)
126. Klasztor Franciszkanów w Radomsku. Pamiątkowa tablica upamiętniająca uczniów poległych w 1920 r.
 (13.09.2018)
125. Kaplica we Frachowcu
 (11.09.2018)
124. Tablica poświęcona żołnierzom KWP na murze klasztoru Franciszkanów w Radomsku
 (11.09.2018)
123. Obelisk w leśniczówce Zacisze
 (10.09.2018)
122. Lipowczyce. Tablica poświęcona członkom Armii Ludowej
 (9.09.2018)
121. Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Stanowiskach
 (9.09.2018)
120. Dawna szkoła w Gosławicach
 (9.09.2018)
119. Mur wokół kościoła w Żeleźnicy
 (9.09.2018)
118. Reymont na Krakowskim Przedmieściu
 (21.06.2018)
117. Rędziny – pomnik ofiar walk z czasów drugiej wojny światowej
 (18.06.2018)
116. Dawna stanica harcerska w Mrowinie
 (17.06.2018)
115. Punkt skupu mleka w Orzechowie
 (16.06.2018)
114. Tablica upamiętniająca rodzinę Plewińskich obok siedziby Leśnictwa Strzałków
 (7.06.2018)
113. Stara elewacja na budynku w Kamieńsku (ul. Głowackiego 8)
 (6.06.2018)
112. Sierociniec w Piaszczycach (przeniesiony potem do Zakrzewa)
 (3.06.2018)
111. Opuszczony spichlerz w Sekursku
 (24.05.2018)
110. Reklama PKO na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego
 (22.05.2018)
109. Wojenna tragedia mieszkańców małej osady o nazwie Czech
 (10.05.2018)
108. Dwór w Ciężkowicach
 (4.05.2018)
107. Kapliczka postawiona z okazji 1000-lecia chrztu Polski (Magdalenki k. Żytna)
 (3.05.2018)
106. Pamiątka z powstania styczniowego na placu klasztornym
 (30.04.2018)
105. Tablica pamiątkowa poświęcona O. Augustynowi Hamielcowi (klasztor Franciszkanów)
 (30.04.2018)
104. Radomszczańska Wielka Synagoga
 (22.04.2018)
103. Szkoła w Zrąbcu
 (17.04.2018)
102. Florentynów. Kapliczka z 1945 roku
 (15.04.2018)
101. Tablica poświęcona członkom ZWZ (na ścianie kościoła w Kietlinie)
 (5.04.2018)
100. Willa Kazimiera w Gomunicach
 (7.02.2018)
99. Kapliczka napoleońska przy ulicy Mickiewicza
 (29.01.2018)
98. Mały krzyż przy ulicy Konarskiego – miejsce tragedii z 2004 roku
 (29.01.2018)
97. Jatki przy ulicy Przedborskiej
 (20.01.2018)
96. Najgrubsze drzewa w Radomsku
 (15.01.2018)
95. Pozostałości po dawnym przepuście (skrzyżowanie ul. Przedborskiej, Wilsona i Mickiewicza)
 (13.01.2018)
94. Mogiły partyzantów poległych w bitwie pod Ewiną
 (27.12.2017)
93. Miejsce sztabu III Brygady Armii Ludowej w bitwie pod Ewiną
 (27.12.2017)
92. Obelisk upamiętniający bitwę pod Ewiną
 (27.12.2017)
91. Budynek Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku urzędu miasta
 (17.12.2017)
90. Kamienica przy ul. Kościuszki 5
 (17.12.2017)
89. Krzyż choleryczny koło miejscowości Budy (15.12.2017)
88. Pomnik ofiar egzekucji na Kopcu
 (15.12.2017)
87. Cmentarz ewangelicki we Florentynowie
 (5.11.2017)
86. Komin Metalurgii
 (31.10.2017)
85. Nieistniejąca cerkiew prawosławna przy ul. Narutowicza w Radomsku
 (21.10.2017)
84. Tablica pamiątkowa poświęcona pracownikom Metalurgii
 (16.10.2017)
83. W miejscu II LO kiedyś była… cerkiew
 (15.10.2017)
82. Cerkiew prawosławna przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku
 (7.10.2017)
81. Pomnik dwudziestu powieszonych w Rudnikach
 (30.09.2017)
80. Parafia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach
 (30.09.2017)
79. Pomnik w Jackowie (gmina Żytno)
 (26.09.2017)
78. Kościół Św. Ducha i dom szpitalny w Radomsku
 (24.09.2017)
77. Orzechów: miejsce zrobienia krzyża brzozowego dla pielgrzymów
 (24.09.2017)
76. Tunel pod torami w Gomunicach (obok dawnego zakładu Cefol)
 (9.09.2017)
75. Gomunice – kapliczka przy torach kolejowych
 (8.09.2017)
74. Grób Jana Rogulki na cmentarzu w Niedośpielinie
 (7.07.2017)
73. Kierowco, zwolnij!
 (3.07.2017)
72. Kapliczka przy wjeździe do Kobiel Wielkich (fundacja Leona Śliwińskiego)
 (2.07.2017)
71. Synagoga Stowarzyszenia Modlitwy i Dobroczynności Chasydów Radomszczańskich w Krakowie
 (29.06.2017)
70. Stary dąb w Orzechowie
(27.06.2017)
69. Kapliczka w środku… niczego. Gdzieś między Bogusławowem a Hutą Drewnianą
(26.06.2017)
68. A metalowy płotek wokół gidelskiej kapliczki został zrobiony przez…
(21.06.2017)
67. Kapliczka w miejscu koronacji Matki Bożej Gidelskiej
(19.06.2017)
66. Folwarki, pomnik zamordowanych w grudniu 1944 r.
(15.06.2017)
65. Opuszczony kościół w Bogusławowie
(15.06.2017)
64. Obelisk w Ojrzeniu
(11.06.2017)
63. Tunel pod torami w Gomunicach (koło urzędu gminy)
(9.06.2017)
62. Budynek dawnej szkoły w Myśliwczowie
(4.06.2017)
61. Kapliczka budkowa koło Bobrów (z 1960 r.)
(14.05.2017)
60. O najstarszym drzewie w Radomsku
(8.05.2017)
59. Tablica ku czci Józefa Sucheniego (Plac Dominikański w Gidlach)
(25.04.2017)
58. Kapliczka na drzewie w Niedośpielinie Zastawiu
(25.04.2017)
57. Tablica poświęcona podporucznikowi Wacławowi Krasnopolskiemu
(23.04.2017)
56. „Tele-Topcia”, czyli topola włoska obok budynku dawnej telekomunikacji
(16.03.2017)
55. Zapomniany strumień w centrum Radomska
(7.08.2017)
54. Gdyby nie hitlerowcy, tablica ku czci Jana Kilińskiego miałaby już prawie sto lat
(23.02.2017)
53. Radomszczańska ciekawostka… w Sandomierzu
(1.12.2016)
52. Wyszynk Stefana Kluski
(30.10.2016)
51. Tablica poświęcona ks. Gabrielowi Świtalskiemu (klasztor w Gidlach)
(28.10.2016)
50. Kościół ewangelicki w Radomsku
(23.10.2016)
49. Kiedyś Kamieńsk, teraz Gomunice. O zmianach nazwy stacji kolejowej
(23.10.2016)
48. Stacja kolejowa Gomunice (zdjęcia ze stycznia 2016 r.)
(23.10.2016)
47. Pozostałości po przedborskim zamku
 (20.10.2016)
46. Gdzie Radomsko, a gdzie Sieradz?
(8.10.2016)
45. Cmentarz choleryczny w Jasieniu
(6.10.2016)
44. Stara brama do „Elektryka”
(6.09.2016)
43. Pomnik partyzantów w Jasieniu
(2.09.2016)
42. Przydrożna kapliczka na skraju powiatu i województwa (między Wyrębiskami a Bożą Wolą)
(28.08.2016)
41. Gidle: symboliczna mogiła zamordowanych przez NKWD
(27.08.2016)
40. Pomnik ze śmigłem w Olszynkach
(26.08.2016)
39. Murowana kapliczka słupowa w Podcerkawiźnie
(26.08.2016)
38. Architektoniczna ciekawostka. Radomsko prawie jak Warszawa
(26.08.2016)
37. Murowana kapliczka we wsi Grzebień
(25.08.2016)
36. Plac Reymonta i pomnik Reymonta w Łodzi
(19.08.2016)
35. Radziechowice Drugie – pamiątkowy krzyż na miejscu dawnego kościoła
(19.08.2016)
34. „3 X TAK” na ulicy Joselewicza
(12.08.2016)
33. Kapliczka – pozostałość po cmentarzu cholerycznym w Radziechowicach Drugich
(8.08.2016)
32. Głosuj „3 razy TAK”. Pamiątka sprzed 70 lat
(5.08.2016)
31. Popiersie Reymonta przed Muzeum Kinematografii w Łodzi
(26.07.2016)
30. Kufer Reymonta
(25.07.2016)
29. Murowana kapliczka przydrożna w Brodowem
(21.07.2016)
28. Częstochowa: tablica poświęcona Warszycowi i KWP
(2.07.2016)
27. Dawny szpital zakaźny w Radomsku (zdjęcia z zewnątrz)
(28.06.2016)
26. Gdzie znajduje się grób Janusza Różewicza?
(28.06.2016)
25. Stanisław Różewicz w Alei Gwiazd w Łodzi
(20.06.2016)
24. Stary dąb z małą kapliczką (gdzieś między Chrostową a Podświerkiem)
(20.06.2016)
23. Cmentarz choleryczny w Radomsku (ul. Św. Rocha)
(20.06.2016)
22. Metalowy krzyż na skrzyżowaniu dróg do Orzechowa, Orzechówka i Cadowa
(14.06.2016)
21. Grób 11 osób zamordowanych w 1945 roku nieopodal Orzechowa
(13.06.2016)
20. Kapliczka św. Jana Nepomucena na skrzyżowaniu dróg do Orzechowa, Orzechówka i Cadowa
(11.06.2016)
19. Andrzej Pełka w Muzeum Śląskim w Katowicach
(9.06.2016)
18. Miejsce, w którym Radomka wpada do Warty
(8.05.2016)
17. Tam spoczywa Leszek Czarny
(24.04.2016)
16. Tablica upamiętniająca zjazdy szlachty w Radomsku (klasztor Franciszkanów)
(25.10.2015)
15. Gidle: mogiła zamordowanych przez NKWD w ZSRR
(13.09.2015)
14. Dom Nauczyciela im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (tablica na budynku przy placu 3-go Maja)
(13.07.2015)
13. Tablica poświęcona Feliksowi Przyłubskiemu (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku)
(26.06.2015)
12. Tablica na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach (pamiątka po wybudowaniu)
(25.06.2015)
11. Tablica ku pamięci mieszkańców byłej gminy Zakrzówek i Ładzice zamordowanych przez faszystów (na ścianie budynku, w którym znajduje się urząd gminy Ładzice i bank)
(18.06.2015)
10. Obelisk poświęcony mieszkańcom gminy Ładzice, zamordowanym przez hitlerowców w czasie II wojny światowej
(13.06.2015)
9. Tablica poświęcona mieszkańcom Stobiecka Miejskiego (na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 6 w Radomsku)
(11.06.2015)
8. Kapliczka Św. Judy Tadeusza przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 6 w Radomsku
 (3.06.2015)
7. Pomnik Reymonta w centrum Kobiel Wielkich
(21.05.2015)
6. Pomnik Mieczysława Mazura (koło wsi Karsy)
(20.05.2015)
5. Tablica na budynku przy ul. Fabianiego 24 w Radomsku
 (18.05.2015)
4. Pomnik w Wygodzie
(17.05.2015)
3. Dawne nazwy ulic w Radomsku
(4.04.2015)
2. Cmentarz żydowski w Pławnie
(22.03.2015)
1. Pomnik w Katarzynowie
(18.03.2015)