Miejsce po dawnej kuźni (róg ulic Wyszyńskiego i Skoczyńskiego)

W pamięci mieszkańców Radomska pozostaje miejsce, gdzie przed laty znajdowała się kuźnia. Był to drewniany budynek, który znajdował się na rogu dzisiejszych ulic Wyszyńskiego i Skoczyńskiego. Dziś po tym miejscu nie ma śladu.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Właścicielem kuźni był niejaki pan Bronisław Kruszyński. Istniała ona na pewno w latach 70. i 80. Dziś wydaje się, że kuźnia położona była na wyspie pomiędzy łączącymi drogami, warto jednak zaznaczyć, że przejazd z dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego od strony cmentarza na ulicę Skoczyńskiego do pewnego czasu nie istniał, przejeżdżało się drogą od strony centrum miasta. Jak już wspomniałem śladu po kuźni nie ma żadnego. Obok stoi kapliczka, która pamięta te czasy.

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

Marzec 2021 r., fot. Paweł Dudek

583 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj