Mirosław Wierzbicki, wojewoda częstochowski

Urodził się w 1930 roku, pochodził z Radomska, w latach 70. XX wieku był wojewodą częstochowskim.

Ukończył liceum pedagogiczne, a następnie pracował jako nauczyciel i zastępca dyrektora częstochowskiego Młodzieżowego Domu Kultury, a w późniejszych latach został inspektorem oświaty w Częstochowie. W 1969 roku został kuratorem katowickiego okręgu szkolnego.

Od 1955 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1 czerwca 1975 do 11 grudnia 1980 roku pełnił funkcję wojewody częstochowskiego, został odwołany pod wpływem protestów Solidarności. Jego następcą został Grzegorz Lipowski. W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 roku do 12 lutego 1982 roku. Zmarł 2 lipca 1982 roku na zawał serca.

1555 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj